Az Ige mellettBlog

(13) „…hogy megöljük őket, és kitakarítsuk a gonoszt…” (Bírák 20,1–28)

Ki az, aki tetten érheti a gonoszt, és kitakaríthatja azt? 

A benjámini Gibea lakói fajtalan, gyalázatos gaztettet követtek el (6) az efraimi lévita és annak másodfelesége ellen. A lévita Izráel egész közösségét harcba hívta Benjámin törzse ellen (4–6), hogy kitakarítsák a gonoszt Izráelből (13), noha a lévita maga sem volt makulátlan mindabban, ami történt.

Prófétai küldetésünk rámutatni a gonosz hatalmára, munkájára! Akár konkrét helyzetekben és emberi életekben is prófétai figyelmeztetést kell adnunk; mégpedig bátran és Isten rendje iránti hűségben, mert ha ezt nem tesszük, akkor mi magunk is hűtlenekké lettünk, ítélet lesz rajtunk, hiszen a gonosz oldalára álltunk, aki megnyomorítja és halálba taszítja az életet.

Ugyanakkor a próféta soha nem hajt végre ítéletet; sőt, az ítéletet is az Úr követeként mondja ki. A próféta nemcsak ítéletet hirdet, hanem bűnbánatra és megtérésre hív, majd felragyogtatja az Isten által ígért üdvösség csodáját, az ebből fakadó igazságot, békességet és örömöt. A próféta maga is bűnbánatot tart, alázattal szól, mint aki szintén az Isten újjászülő és megtartó kegyelmére szorul.

Az Úr az, aki megszabadít a gonosztól (Máté 6,13). Ezt tette meg, egyszer és mindenkorra, Jézus Krisztusban. Ez a győzelem a miénk. Mi rámutathatunk a bűnre, és Jézus Krisztusban, megtérésre hívhatjuk az embereket, de az Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy mi kezdjük el kiirtani a gonoszt, mert az rettenetes öldökléssé és háborúvá lehet csak, vagyis a gonosz még nagyobb tombolásává. Éppen ezt a „STOP” táblát jelzi az a tény, hogy a nagyszámú izráeli összsereg kétszer is vereséget szenved a nálánál jóval kisebb, tizednyi benjámini seregtől (18–28). 

Isten őrizzen meg bennünket minden hűtlenségtől, amely eltűri a gonosz munkáját; de az Úr őrizzen meg bennünket attól is, hogy mi bélyegezzünk másokat gonosznak, és kegyetlenül vagdalkozzunk a megbélyegzettek között, miközben a saját gonoszságunkat nem vittük oda az Úr elé. Jézus Krisztus az egyetlen, életes, üdvösséges, győztes megoldás a gonosz elleni harcban. Térjetek meg és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt! (Máté 3,8)

Az Ige mellet blog