Az Ige mellettBlog

(15) „…helyesen fejtegeti az igazság Igéjét.” (2Timóteus 2,14–18)

Imádságunk tárgya, hogy Isten olyan kipróbált munkásai legyünk, életünk utolsó percéig, mint akik nem vallanak szégyent, hanem hűséggel megállnak. Isten kipróbált munkásának hűsége abban áll, hogy helyesen fejtegeti az igazság beszédét, Isten Igéjét. 

Helyesen az szólja az Isten Igéjét, aki nem bonyolódik okoskodó bölcselkedésekbe, haszontalan szóharcokba, üres fecsegésekbe, amely a hallgatók kárára van. Sokat és hosszan tudunk beszélni, prédikációkban ugyanúgy, mint bármely egyházi megnyilvánulásban. Az evangéliumot kell szólni, röviden, konkrétan, pontosan, életszerűen, nem provokálva senkit (14). 

Helyesen az szólja az Isten Igéjét, aki nem hirdet olyat, ami ellenkezik Isten kijelentésével. Annyi, de annyi szellemi áramlat akarta mindig is befolyásolni a keresztyén tanítást, és az így összekeveredett gondolatok aztán Isten Igéjének és üzenetének már az ellenkezőjét hirdették. Pál a mai Igében is említ tévtanítókat, akiket meg is nevez. Ezek a görög halhatatlanság tanítását belekeverték a keresztyén üzenetbe, Isten Igéje pedig pont az ellenkezőjéről szól. Az ember halandó, csak Isten hatalma és kegyelme adhat megoldást a halál kérdésére (17–18). Urunk, el ne térjünk a Te Igéd tiszta tanításától, üzenetétől, ebben az ezerféle kínálatú világban, ahol összekevernek mindent mindennel!

Helyesen az szólja az Isten Igéjét, aki nem lesz szentségtelenné, istentelenné, aki a legnyomorultabb helyzetben is megmarad az Isten tisztelete mellett, mint ahogy Jób hűséges maradt mindvégig: „Mindezekben nem vétkezett Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett.” (Jób 1,22) Mi is csak akkor nem vétkezünk az Úr ellen, ha mindenkor magasztaljuk Isten nevét. (16) Vagyis helyesen szólni az Isten Igéjét azt jelenti, hogy egész életünkben hűségesek maradunk az Úrhoz, életünkkel is alátámasztva, hitelesítve az igazság beszédét. 

Helyesen szólni az Isten Igéjét azt jelenti, hogy a megváltás evangéliuma, Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre ragyog fel minden Igéből általunk, amely rámutat arra, hogy a magunk erejéből nem tudjuk megoldani az élet alapvető problémáit, csak ha az Úr könyörül rajtunk. Ő könyörült!

Az Ige mellet blog