Az Ige mellettBlog

(2) „…ahogyan a sok munka álommal jár…” (Prédikátor 5,1–8)

A szorgalmas, hűséges, odaadó munka, hit kérdése. Nem a munka üdvözít, hanem a hit, amely minden tevékenységében, ékes és szép rendben az Urat dicsőíti. Ez a hitből fakadó munka soha nem lesz gürcöléssé, abban mindig szent nyugodalmat tart a hit embere, hogy aztán reménységében mennyei erőkkel feltöltődve térhessen vissza feladatai közé. A hit embere élete utolsó percéig tevékeny, de ez a tevékenység csak az aktív életidejében „látványos”. Szánalmas és fárasztó az az ember, aki nem tud szűkebb terére visszavonulni, amikor annak az ideje lejárt.

A fizikai munka elfáraszt, ezért az ember jól alszik utána. Mindig tisztelettel tekintettem a fizikai munkára. Ma, a robotika világában, ez is átalakulóban van. Éppen ettől vagyunk idegileg sérültek, mert nem mozgunk eleget. Fizikai energiáinkat sokszor mások számára haszontalan „mozgásokkal” vezetjük le. Áldott idő, amikor fizikailag elfáradhatunk. Ilyenkor döbbenünk rá, milyen „puhányok” vagyunk. A fizikai munka Isten dicsőítésének egy formája. 

A szellemi munka Isten dicsőítésének másik formája. A szellemi alkotás másfajta munka. A fizikai munka is elfáraszt, de a szellemi munka meggyötörhet. Amíg nem találjuk meg az alkotás folyamán a megnyugtató megoldást, addig izgat, kínoz a feladat. Bizony sokszor jár mindez álmatlan éjszakákkal, mert még ilyenkor sem tudjuk elengedni az alkotással járó küzdelmet. Kár, hogy a fizikai és a szellemi munkát kijátsszuk egymással szemben, pedig mindkettő egyaránt fontos és egyként értékes. 

Aki hűséggel tette a dolgát, az betelik az élettel, és békességben megy „aludni”, amíg Ura fel nem támasztja ama napon. Ez a reménység több minden álomnál! Azon a napon, amikor az Úr visszajön, Ő teljessé teszi rajta a megváltás művét. Jó tudni, hogy van alvás, van pihenés: a munka és a munkás élet után; mégpedig akként, amiként az alvásban ott lüktet a felébredés reménysége. Jézus Krisztusban lesz feltámadás, örök élet. Az Ő eljöveteléig pedig jó lesz egyet aludni, pihenni is, megnyugodni a munkától, gyötrelmektől, fájdalmaktól; a feltámadás boldog reménységében.

Az Ige mellet blog