Megéled

A tanító egyház

Sokat hallunk, olvasunk arról, hogy egyházunknak hitvalló egyházzá kell válnia. A hívő ember is folyamatosan kapja a buzdítást…