Az Ige mellettBlog

(30) „Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek Őróla.” (Márk 8,27–9,1)

Az eredeti görög szövegben szereplő kifejezés azt írja, hogy Jézus megintette, megdorgálta, megfenyegette Pétert, hogy senkinek ne beszéljenek Őróla. Ez az erős tiltás arra vonatkozik, hogy nem tudunk és nem is szabad addig beszélni Jézusról, amíg nem tudjuk, hogy ki is Ő valójában, mert akkor téves dolgokat hirdetünk Jézusról, csak használjuk Őt, a saját gondolataink, érdekeink, ügyeink során. Ez tilos. Gyakran visszaélünk az Ő nevével (30).

Ez a tiltó fenyegetés abból született, hogy Jézus kérdése nyomán kiderült, hogy nem ismerik Őt igazán azok az emberek, akikkel eddig olyan nagy csodákat tett. Az emberek csak találgatnak, Jézus személyét illetően, hogy ki is Ő valójában; noha a legnagyobbakhoz hasonlítják Jézust, Keresztelő Jánoshoz, Illéshez, a prófétákhoz. Ma is sokan eljutnak odáig, hogy Jézus egy nagy ember, aki szenzációs dolgokat tett, Jézus egy erkölcsi példa, Ő a jó ember, a szeretet embere, az ártatlan ember… (27–28)

Kicsoda Jézus a Te számodra, aki az Ő közelében vagy, aki mindig Őrá hivatkozol? Jézus meg is kérdezte a közvetlen tanítványait is erről. Péter ekkor azt felelte: „Te vagy a Krisztus.” Jézus megdorgálta, megfenyegette és megparancsolta, hogy ne mondják ezt senkinek se (29–30). A görög „Krisztus”, azaz héberül felkent messiás felségjelző akkor terhelt kifejezés volt. Egyrészt a császárok alkalmazták magukra, másrészt éppen ennek ellensúlyozásaként, a zsidó váradalom a messiástól azt várta, hogy megszabadítja őket az idegen elnyomás alól. Ennek a kifejezésnek politikai hangja volt, politikai elvárást, e-világi megoldást fejezett ki. Jézus ezt elutasítja magától, és helyette a szenvedéseire, a halálára, a feltámadására mutat (31). 

Vegyük ezt komolyan, a keresztyén szolgálatra nézve! Jézus nem diadalmas messiás, hanem Ő a szenvedő Emberfia. Ezt az utóbbi, terhelt kifejezést is megtisztítja Márk: az Emberfia cím úgy jellemzi Jézust, mint akinek isteni méltóságát és dicsőségét elrejti emberi szenvedése és halála, mert az az Isten útja az emberhez, ami számunkra örök megoldást, megváltást szerez. Nekünk erre van szükségünk, Jézusra, aki ilyen értelemben a Krisztus!

Az Ige mellet blog