Az Ige mellettBlog

(31) „Olyan, mint a mustármag…” (Márk 4,30–34)

A példázatokban Jézus Krisztus részint megvilágította az Isten országának titkát, részint elrejtette (33–34). Az Isten országa titok, és akkor értjük meg annak titkát, ha maga Jézus Krisztus magyarázza meg nekünk annak értelmét (34). Ha az Úr maga nyit ajtót a példázatra, ha személyesen Ő szólít meg annak üzenetével, akkor ragadhatjuk meg annak titkát: tehát, ha Isten könyörül rajtunk, és megadatik, hogy értsük azt (4,11). 

Jézus példázatai vigasztaló példázatok. Ez a példázat is vigasztal: Isten népe kicsiny nép, az élő Isten ügye kicsiny ügy, mint amilyen kicsi a mustármag; de egyszer, az idők végén, csodálatos teljességben fog majd megjelenni. Vagyis Isten népe nem egy „missziói fejlődésben”, számokban is kimutatható, látható növekedésben lesz naggyá, amelynek során meggyőzzük az emberiséget, hanem úgy, hogy Isten egyszer, az idők végén, belenyúl a történelembe, és adja majd az Isten országa teljességét (Filippi 2,9–10). A parányi mustármagot elvetik, aztán majd, az Istentől rendelt időben, nagy fává növekszik, mindennél nagyobb fává (32–33). Addig azonban, az idők végezetéig, kicsi marad az Isten népe. Erre utalva kérdezi Jézus egy másik példázatának végén: Ha majd Ő eljön, vajon talál-e hitet a földön? (Lukács 18,8)

Mi pedig, ebben a kicsiségben, a kevésen hűséggel szolgálunk (Máté 25,21), miközben reménységgel, bizonyossággal éljük meg a történéseket, mint Jézus Krisztus tulajdonai, az egyház jövőjére és a magunk jövőjére nézve is. Hiszen ebben a szolgálatban, annyi apró csodában tapasztaljuk meg azt, hogy Isten országa itt van, a feltámadott Úr cselekszik. Ilyen csoda az is, amikor Isten igazságából valami mustármagnyit megértek, az átjár és naggyá növekszik bennem. Ilyenkor az öröklét előízéből részesülünk; abból, hogy a kicsiny mag mindennél nagyobb fává lesz.

Mi jellemző a kiteljesedett Isten országára? Erre csak utal a példázat. Máshonnan tudjuk, hogy az sokkal jobb lesz mindennél (Filippi 1,23). Ez a fa a kínzó napsütésben árnyékot ad, megnyugvást; valamint fészket, védelmet nyújt. Isten országának ajándéka megnyugvás a kínok után, védelem a kiszolgáltatottság után; Isten országa az élet megváltó kiteljesedése, Krisztusban (33).

A hitünk is, még mustármag nagyságú. Sok minden, láthatóan nem oldódott meg még az életünkben. De Jézus Krisztusban már megoldódott, és ez egyszer a maga teljességében nyilvánvalóvá lesz. Ez a jövő tölti be a jelent és érleli hitünket. 

Az Ige mellet blog