Az Ige mellettBlog

(5) „Szeresd azért az Urat…” (5Mózes 6,1–9)

A szeretet és a tisztelet összetartoznak. A tisztelet a szeretet egyik megnyilvánulási formája. 

A szeretet és az ebből fakadó tisztelet mindenekelőtt az egyetlen, egyedüli, élő Istent illeti meg (4). „Féld az Istent, tiszteld Őt mindenekfelett!” – így hangzik a parancs (2). A nagy parancsolat ugyanezt hangsúlyozza: „Szeresd az Urat mindenekelőtt, mindenekfelett, teljesen, egész valóddal!” (5) Szeresd az egyedüli Urat, aki személyes Isteneddé lett, a kiválasztó kegyelemből fakadó hit által!

Minden mást is lényegileg dönt el az Úr szeretete és tisztelete. Ha az Úr áll életünk csúcsán: – akkor kerülhet minden dolgunk üdvösségesen a helyére; – akkor fakadhat az Úr szeretetéből és tiszteletéből emberszeretet és embertisztelet; – akkor tarthatjuk meg az Úr életető rendelkezéseit, hiszen Ő már megtartott bennünket (2). Ha egyedül csak az Úr áll életünk csúcsán, akkor maradhat Isten Igéje a szívünkben (6), amely szabadítóan életrendező szó, amit folyton olvasunk, tanulmányozunk, ismételgetünk, láttatunk, mint a karórát a kezünkön, mint a feliratot a postaládánkon, mint a hírt az óriásplakátokonn, vagy az interneten világgá kürtölve (7–9). Ha egyedül csak az Úr áll életünk csúcsán, akkor adhatjuk tovább ezeket az Igéket a gyermekeinknek és az unokáinknak (2).

Minden ember és ember közötti szeretet és tisztelet az Isten szeretetéből és tiszteletéből fakad. Ahol nincs istenfélelem, ahol nincs istentisztelet, ott az emberi kapcsolatokban is eluralkodik a tiszteletlenség, amely a szeretetlenség egyik megnyilvánulása a sok közül (2). Isten tisztelete nélkül tobzódni kezd a gonosz, és ezernyi idegen bálvány veszi át az élő Isten egyetlen helyét az életünk csúcsán, így minden összekeveredik, határtalanul kitágul és ugyanakkor mégis halálosan beszűkül.

Szeresd az Urat, mindenekfelett! Nincs más megoldás. Jézus Krisztusban megmutatta az Isten, hogy Ő mindenekfelett szeret bennünket! Halálosan megreked az életünk, ha ezt a megváltó szeretetet nem látjuk, nem halljuk, nem tapasztaljuk, és azt válasz nélkül hagyjuk. 

Ébredjünk! Ragyogjon fel életünkben az Úr szeretete, mint a balatoni napfelkelte gyönyörűsége, és egyszeriben minden üdvösségesen rendeződik, gyógyul, tisztul, miközben az élet legyőzi a halált is.

Az Ige mellet blog