Megszólal

A 12 pont

Az ikonikus 12 pont.

Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.

 1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
 2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
 3. Évenkinti országgyülést Pesten.
 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
 5. Nemzeti őrsereg.
 6. Közös teherviselés.
 7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
 9. Nemzeti Bank.
 10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
 11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
 12. Unio.
  Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Annyian próbálták ma is értelmezni. Ez ott és akkor működött. Mert azon viszonyok között akkor és ott, ezek a pontok mutattak a változás felé. Hallgattam műsort, felszólalást, ünnepi beszédet. Megvoltak a rutinos politikai állásfoglalások. Volt, aki hozta a kötelezőt. Volt, aki pofonért állt sorba.

Voltak, akik meg kirándultak. A legtöbbön nem volt kokárda. Kialakult az a helyzet, hogy az erdőkben dugó volt, emlékezetközösség nélkül. Ez sajnos rosszat sejtet.

Emlékszem még az ifjúságom ünnepségeire. Már amikor megtartották. Mert volt idő, hogy a március 22-ét hangsúlyozták, a Tanácsköztársaságot. De nem lehetett elmenni március 15. mellett. Ezért ez is ünnep lett, de csak, ha Petőfi a munkás paraszt és értelmiség nevében döntötte Adyval a tőkét. A legtöbben kirándulni mentek. Például a Kő-hegyre. Ott meg előbb utóbb került egy huszár, egy vers, és igazi március 15. Olyan, ami nem akart más lenni. Csak az, ami. Ott el lehetett mondani, hogy mi jó vagy nem jó. Lassan megérkeztünk ismét ide. Csak azzal a különbséggel, hogy a kirándulók nem azzal a szándékkal kirándulnak, hogy ez is egy állásfoglalás, mert amúgy féltik és szeretik hazájukat, népüket. Nem. Ez a teljes közöny, felejtés kifejeződése.

Mi kellene, hogy ismét egymásra találjunk? Írtam új 12 pontot.

Mit kíván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

 1. Kívánjuk, hogy a sajtóban ne lehessen szabadon hazudni, másokat igaztalanul rossz színben feltüntetni.
 2. Egészségügyi és oktatási minisztériumot, ahol szakemberek irányítanak.
 3. Olyan országgyűlést, amelyet nem magáncélra, egy-egy érdekkör érdekében használnak, hanem valódi munkát végez az ország lakói érdekében.
 4. A törvény előtt egyenlőséget, hogy nincsenek kivételezettek.
 5. Biztonságot, és ehhez a megfelelő rendfenntartókat.
 6. Mindenki vegye ki a részét a közterhekből.
 7. Ne hatalmaskodhassanak azok, akiknek hatalma van elvenni mások jól működő vállalkozását, tulajdonát.
 8. A bíróságon egyenlőséget, nem csak jogilag és szavakban, hanem a gyakorlatban is.
 9. Átlátható Magyar Bankrendszert
 10. A katonáink ne idegen érdekekért tevékenykedjenek.
 11. A politikai ellenfelek karaktergyilkossága és elvtelen ellehetetlenítése tilos. Tisztelet.
 12. Unió mindazokkal, akik a magyar államot, népességet megmaradásában és céljában segítik. A magyarajkúakkal pedig értelemszerűen.
  Felelősség, kötelesség, lehetőség!

Milyen lehetne a közönyösök, cinikusok 12 pontja?

Mit igényel a magyar populáció?
Legyen harmónia, nyaralás, helyeslés.

 1. Kívánjuk, hogy a sajtó teljesen kiszolgálja az igényeinket, vágyainkat.
 2. Egy felelős minisztériumot, mert nehogy mindnek egyszerre menjen el az esze, és végül még valamiféle munkákra kerül sor.
 3. Évenként egy, maximum két napos országgyűlést, és teljes fizetést, mert amíg nem dolgoznak, legalább nem ártanak.
 4. A törvényeket a kivételezettekhez kell alakítani, mert akkor legalább törvényesnek látszik.
 5. Nemzetközi hőssereg, amely minden díszszemlén egyformán masíroz.
 6. Az én terhem a te viselésed.
 7. Kötelező földátvétel annak, aki látott már ásót. A kiskertet is.
 8. A bíróságon mindenki számláját egyformán kicsire kell alakítani. A lényeg, neki se legyen jobb.
 9. Nemzeti nevű pénzembert keressenek, akinek bankja lesz.
 10. Kötelező katonakórusok alakítása. Amíg énekelnek, addig se lőnek.
 11. Mi az a politika? Mi az a fogoly? Mi az a szabadság?
 12. Olyan unió kell, ahol ha valaki dolgozni akar, fizessen.
  Wellness, vakáció, buli!!

A keresztyén 12 pont variáció?

A tízparancsolat, meg a nagy parancsolat két alkotórésze. Szeresd az Urat, teljes szívedből, lelkedből, elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat!

Eszembe jut egy professzorom szavajárása. A rabságban, a bezártságban, a börtön rácsán túl tudtuk, hogy ott van a szabadság, amelyre vágyunk. Amióta mindent szabad, nem tudjuk, hol van a szabadság, és így már vágyunk sincs rá. Tulajdonképpen fogságban vagyunk, és reményünk sincs, hogy megszabaduljunk, mert nem tudjuk, hogy fogságban vagyunk.

A szerző

Írások

Soós Szilárd a nevem. Református lelkész vagyok. Mivel a „nincsen benne állandóság” világhoz tartozom, örök változás. „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” 1 Korinthus 13, 11-12