BlogHittem, azért szóltam

A keresztények nevében köszönjük, Geo!

Többen észrevételezték, hogy én állandóan arról cikkezek, hogy a mai nyugati keretkultúra kereszténységellenes. Ebből némelyek arra következtettek, hogy van bennem egy jól kifejlett keresztény üldözési mánia. Ez bizony nem jó, mondják, hiszen nem üldözi itt a kereszténységet senki sem. Az, hogy én mindenféle baloldali ideológiai áramlatokban, vagyis a mai gondolkodást alapvetően meghatározó kulturális környezetben kereszténységellenséget, sőt nem egyszer krisztofóbiát látok, az én merő képzelgésem.

Erre nekem mindig az a válaszom, hogy tévedés azt gondolni, hogy az úgynevezett korszellem, vagyis azok az alapvető sémák, amelyekben az emberek gondolkodnak, csak úgy maguktól, spontán módon alakulnak ki. Nem, ezek nagyon is irányított folyamatok. Az, hogy az emberek miként gondolkodnak a kereszténységről, mondjuk, például arról, hogy hol van a kereszténység helye Európában, nagyon is kívülről manipulált folyamat.

Mindez onnan jutott az eszembe, hogy a minap a kezembe került a Geo magazin szeptemberi száma. Mint a képen látható, tetszetős kiadvány. Először azt hittem, utazási magazin. Kíváncsian belelapoztam, s rögtön megakadt a szemem egy ígéretes cikken, melynek ez a címe: „Európa egységben? Az öreg kontinens társadalmi mozgatórugói a történelem során”. A cikkből az olvasó megtudhatja, hogy „A nyugati kultúrák forrásaként a legtöbb kutató az ókori görögöket említi, ám nyilván a kontinens mintegy felét évszázadokon át uraló Római Birodalom hatása tekinthető a legjelentősebbnek.”

No, és hol van a kereszténység, ha már a nyugati kultúra eredetéről beszélünk? – kérdezhetné az olvasó.  Nos, megmondom, mert végigolvastam a cikket: sehol sem.

Sőt, ez az ordítóan kereszténységellenes, mondhatni primitív, vulgármarxista történelemszemlélet, amilyennel annak idején a marxista-leninista gyorstalpalóban lehetett találkozni, még tetézve is van ezzel a botrányos mondattal: „ A Római Birodalom végleges széthullása után beköszöntött a »sötét« középkor, amikor látványosan megtorpant a szellemi, tudományos és kulturális fejlődés és évszázadokon keresztül a Szentírás és bizonyos ókori klasszikusok uralták a gondolkodást a tekintélyelvű, feudális társadalmi berendezkedésben. A 17.századig kellett várni, hogy a tapasztalat és a ráció utat törjön magának, és támadás induljon a tekintélyelvűség ellen. Az igazságosság és szabadság eszméinek fuvallata kezdte átjárni Európát, és az »ész századában« a tudósok és filozófusok a kontinens szinte valamennyi országába elvitték a felvilágosodás reménysugarát, ami újabb egységet, közös pontot jelentett a szeparált társadalmak között.”

Európa eredetéről szólva ebben az egy mondatban van utalás a kereszténységre, az is súlyosan negatív kontextusban. Nincs szerves kapcsolat a kereszténység és a felvilágosodás között, hanem az utóbbi, csak úgy, minden előzmény nélkül jött. Erre az egyébként teljesen történelmietlen szemléletre nyilván azért van szükség, mert különben el kellene ismerni a kereszténység történelmi érdemeit. De ez ma valamiért a Geo-nál akadályokba ütközik. A cél nyilvánvaló: a zsidó-keresztény hagyomány teljes kitörlése a mai európai közösségi emlékezetből és civilizációs tudatból. És ez ma így megjelenhet.

A Geo nem valamiféle zugkiadvány vagy brossúra. Tulajdonosa a G+J International Magazines GmbH, hazai kiadója a Ringier Axel Springer. Több mint tíz nyelven jelenik meg, a Wikipédia adata szerint 345 679 példányban. Facebook oldala szerint „A GEO kíváncsi, közérthető és sokszínű. Az ismeretterjesztő magazin hónapról hónapra azokhoz szól, akik többet szeretnének tudni a világról, az azt alakító emberekről, a természet- és társadalomtudományok nagy kérdéseiről, az állat- és növényvilágról, az érzelmekről, a Föld legszebb tájairól és legizgalmasabb kalandjairól.”

Mit lehet erre mondani? A keresztények nevében köszönjük, Geo ezt a magyarországi szeptemberi számot. Egész biztosan nem járul hozzá azon képzetem felülbírálásához, hogy a mai Európában a kereszténységet módszeresen és rendszerszinten bántják.

P.S.: A Geo a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában akadt a kezembe. Mint az intézmény igazgatója, a megrendelőt én írtam alá. Én, naiv. A Geo-t azonnal lemondjuk.

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.