BlogHittem, azért szóltam

A református egyházi vezetők Nyilatkozatának védelmében

Ahogyan az várható volt, a Magyarországi Református Egyház választásokkal kapcsolatos Nyilatkozatára rögtön reagáltak baloldali orgánumok, mint például a 444 (A református egyház a kormány támogatására biztatja híveit, „gyermekeink védelme érdekében”) és a Telex (A Fidesz támogatására biztat a református egyház).

A Nyilatkozat állásfoglalás arról, hogy egy ilyen döntési helyzetben a magyarországi reformátusok milyen szempontokat vegyenek figyelembe. Mint a református egyház elnöksége (négy püspök és négy főgondnok) fogalmaz, „Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit- és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását. A népszavazás kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk „NEM” szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja.”

Noha a Nyilatkozat nem nevez meg egyetlen pártot sem, mind a 444, mind a Telex tudni véli, hogy a református vezetők mire buzdítják egyházuk híveit, s ezt már a Nyilatkozatot hírül adó cikkük címében egyértelművé teszik. A 444: „A református egyház a kormány támogatására bíztatja híveit »gyermekeink védelmében«.” A Telex: „A Fidesz támogatására bíztat a református egyház, az evangélikusok nem adtak ki eligazítást.”

Eltalálták. Nem volt nehéz dolguk. De ez nem azért van, mert a református egyház egy pártdemokráciában megengedhetetlen módon egyértelmű állást foglal az egyik párformáció mellett, hanem azért, mert keresztyén szempontból a jelenlegi pártpolitikai kínálat eléggé egyértelművé teszi a döntési helyzetet. Hiszen mit mondhat egy keresztyén, ha azt tapasztalta, hogy az ellenzéki összefogásnak nem igazán volt mondanivalója az egyházakról, a keresztyénségről, sőt legerősebb pártjuk, a DK rendre egyházellenes megszólalásokkal tüntette ki magát? Számomra például nagyon emlékezetes ez a mondat:” „A Demokratikus Koalíció szeretné figyelmeztetni a Fidesz-kormányt, hogy nem sokáig dobálhatják már a közösből a perselypénzt, és az is biztos, hogy a jövő évi választás után az elszámoltatástól a sűrű imádkozás sem fogja megmenteni őket. Mi, európai magyarok 2022 után megszabadítjuk az országot az álszent Orbán-kormánytól, és arra fogjuk költeni a közpénzt, amire kell, és ami az embereknek fontos!” A sort lehetne folytatni. Ezek után mégis, miként várható el keresztyének sokaságától, hogy a pártoktól egyenlő távolságot tartsanak? Hiába hozták be aztán Márki-Zay Pétert, aki arra volt hivatott, hogy keresztény rétegeket is megszólítson, ebbéli küldetése enyhén szólva is, nem volt átütő, s keresztény szempontból az alapvető világnézeti szakadékot a baloldali és a konzervatív politikai formációk között nem tudta áthidalni. Egy szó mint száz, ilyen előzmények után nem kell csodálkozni azon, ha a reformátusok ilyen egyértelmű nyilatkozatot adnak ki.

Az meg teljesen félrevezető magyarázat, ahogyan a két balliberális orgánum a Nyilatkozatot Balog Zoltánnal hozza összefüggésbe. Mint a Telex megjegyzi:” Az aláírók között ott van a korábbi fideszes miniszter, Balog Zoltán, aki a zsinat lelkészi elnöke.” , a 444 is hasonlóképp: ”Az aláírók a négy kálvinista püspökség egyházi és világi vezetői, élükön a zsinat lelkészi elnökével, a fideszes pártalapítvány korábbi vezetőjével, Balog Zoltán exminiszterrel.”Mintha bizony a Nyilatkozat azért született volna meg, mert a reformátusok egyik püspöke, aki ráadásul legfőbb döntéshozó szervüknek, a Zsinatnak a lelkészi elnöke, fideszes ex-miniszter. Talán pont fordítva, a Nyilatkozat pontosan kifejezi a magyarországi reformátusság döntő többségének véleményét.

Nagyon helyes. Egy ilyen helyzetben, amikor a pártok közötti versengés keresztyén szempontból alapvető világnézeti kérdéseket vet fel, a református egyház nem maradhat semleges. Tanúsíthatom, nagyon sokan várták ezt a Nyilatkozatot. Üdvözöljük.

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.