Fűszer

A vallás terhe

 „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté ev. 11, 28-29)

„Mi nem azért nevezzük Jézust úgy, hogy Krisztus, mert Ő új vallást hozott, hanem mert Ő a vallás vége, túl a valláson és a tévhiten, túl a keresztyénségen és a keresztyénellenességen. Mi azért terjesztjük az Ő bizonyságtételét, mert az minden embernek minden időben felhívás arra, hogy az új létet, ezt a titokzatos, gyógyító erőt a létünkben, amely elveszi rólunk a fáradtságot és a terhet és lelkünknek nyugalmat ad, elfogadják.”

Paul Tillich: In der Tiefe ist Warheit. Religiöse Reden. 1.  Folge, Stuttgart, 1952. 89-98. 1.

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó a PIXABAY oldaláról)