Margó

A vélemény szabad, de…

Az emberi természetből adódóan könnyen teret nyer, hogy a személyes vélemény annak szabad kinyilatkoztatásával objektivizálódik.
A jog biztosította szólásszabadság azt a téves következtetést vonta maga után, miszerint a vélemény szabadsága annak a megkérdőjelezhetetlenségét is biztosítja, bizonyítja. Tehát jogalapot ad a vélemény ténnyé, igazsággá emelésére. Ez a téves önbizalom már magában hordozza az agressziót, hiszen a (vélt) igazságot bármi áron meg kell(?) védeni. Elhiteti, hogy ha kimondod a magad igazát, azt feljebbvalónak is tarthatod más véleményekkel szemben, vagyis alárendelheted az eltérő véleményűeket, akár erőszakos módon is. Így az válik igazsággá, amit az erősebb, a hangosabb, az agresszívebb szubjektivitás vélelmez, védelmez.

A szabad véleménynyilvánítás és szólásszabadság eme téves értelmezéséből fakadó agresszió fizikai megnyilvánulásaira és az igazság naponta történő átértelmezésére Amerika naponta hozza a példát. Lásd például a hetek óta tartó egyetemi antiszemita őrjöngést, aholis Amerika következő diplomás generációja feszül egymásnak és a hatóságnak állati vadsággal. Pár éve még a zsidó volt az érinthetetlen, a kiváltságos, most fordult a véleményerővonalak igazsága.

Messze van innen, legyintünk, de ne feledjük, hogy Amerika fő exportőre ennek a szabadságnak álcázott szabadosságnak, a világ minden pontjára igyekszik eljuttatni ezt. Ennek az agresszív terméknek a jeleit felfedezhetjük Európában, sőt, idehaza is aggasztó képet fest a véleményszabadságra hivatkozó agresszió. A verbális erőszak a közbeszéd szerves része lett, emberek emberek fölött ítélkeznek, alázzák meg a másikat. Online térben, utcákon, tereken, templomok előtt fröcsögnek szidalmakat, vádakat, ítéleteket.

A szabad véleményalkotás és annak kinyilvánítása jó dolog. De mint az élet minden területén, úgy itt is csak a krisztusi elv lehet vezérfonál: krisztusi szabadság, krisztusi vélemény és krisztusi megnyilvánulás. Az Úr szerint megítélni és nem az emberi szerint elítélni, a véleményt az abszolúthoz mérni, az egyetlen valós igazsághoz: Krisztussal, szeretettel, békességszerzéssel. Még a szólás szabadsága is csak így lesz az ember javára. Különben csak rombol.

A szerző

Írások

A folyvást változó közegben a mulandó dolgok közt megtalálni az örökölt örökérvényűt és le nem venni róla a szemünket. Az ideológiák kusza terén ebben az avítt konzervativizmusban radikalizálódik lázadó lényem.