Megéled

Advent harmadik vasárnapján történt

Délután van, és csak piszkálgatom a telefonomat, törölni kellene egy telefonszámot belőle, mert gazdája megtért a Teremtőhöz. Sajnos volt már ilyen, de ez valahogy most mégis más, és mélyebben is érint talán. Akkortájt még működött a férfikör a győri gyülekezetben, és egy ilyen alkalom során ismertem meg Vilit, aki többedmagával Kárpátaljáról érkezett Győrbe dolgozni, mivel családjuk otthoni megélhetését csak így tudták biztosítani. Református hitük miatt hamar felvették a kapcsolatot a gyülekezettel, és rendszeresen jártak istentiszteletre. Vili ránéztében sem volt egy szürke kis ember, hiszen 2 méter feletti „filigrán” termetének +150 kg adott nyomatékot. A nagy emberhez egy nagy szív és tiszta gyermeki lélek tartozott, amit nem rontott meg a felnőtt világ. Sokszor beszélgettünk az istentiszteletek után, mivel időnként építési tanácsot kértem tőle, mert Őneki ez volt a szakmája.

De mi is történt adventi vasárnapon? 

Istentiszteletre mentünk, mint minden vasárnap. De ez a nap mégis más, hiszen advent 3. vasárnapja, az ún. öröm vasárnapja volt. Nagyon csípős hideg szél fújt, és csak úgy csillogott a napfény a havon. Jó volt beérni a templomba és beszélgetni a gyülekezeti tagokkal. Ekkor lépett hozzám egyik kárpátaljai ismerősöm, és azt kérdezte: Ki fog ma prédikálni? Láttam, hogy olyan mélyen ülők és karikásak a szemei, és szomorúság árnyékolja be a tekintetét. De nem kérdeztem rá az okra, inkább azt feleltem, hogy a feleségem.

Ekkor mondta el, hogy be kellene venni a Vilit a prédikációba, hogy együtt tudjunk majd imádkozni érte. Rögtön rákérdeztem, hogy miért? „Meghalt tegnap 11 órakor.” – felelte. „De hát, mi történt?” – kérdeztem értetlenkedve, hiszen azt a nagy embert még a medve se birkózta volna le. Aztán jött a felelet: „Nem tudjuk mi sem, hogy mi történt. Előtte az építkezésen együtt dolgoztunk, akkor nem látszott rajta semmi. Kórházba került, és oxigénmaszkot raktak rá. De a nagy gyerek mindig levette, aztán altatás következett és…” – elcsuklott a hangja, de a szemei folytatták a mondatot.

Most arról az emberről emlékezem meg, aki hátrahagyta 3 lányát, szerető feleségét, rokonait, és eljött vagy 800 km-re otthonából, hogy vállalja a távollét minden baját csak azért, hogy biztosítsa a betevőt szeretteinek az itt keresett pénzzel. Ez az önfeláldozás példaértékű nagyságot takar, de ő ezzel soha nem is hivalkodott, csak tette, amit a szíve diktált. Pedig a lelke sokszor belefacsarodott, mert a 800 km-ről nem lehet egykönnyen hazajárni. Jó, ha 3-4 hetente lehetséges, mert sokba kerül az út, és hiába való az ittlét, ha elmegy a fizetés benzinre. A vírushelyzet is csak bonyolította a hazajutást. De úgy nézett ki, hogy a karácsony egy fixpont, és végre együtt lehet újra a család. Vili már nagyon készült. Tervezte, hogy mit vigyen az ő szeme fényeinek, a három kislányának, és hogy ünnepeljék meg a Megváltó megszületését.

Lassan eljött a hazaindulás ideje, de a szerető apa és férj már többet nem érhet haza, nem visz ajándékot a lánykáinak. Most már őt viszik. Nem boldogságot és örömet visz magával, hanem gyászt, hiányt és bánatot. 

A nagy fák nem száradnak ki, mert dacolnak mindennel. Ők nem hajolnak meg, hanem kettétörnek. A gyertyák sem mindig égnek csonkig, hanem elfújja őket az elmúlás szele. Mindenki nagy Vilijének is ez a sors jutott. 48 évesen hívta haza a Teremtő, de már nem Kárpátaljára, hanem az örök hazába.

Az adventi koszorún a harmadik gyertya egy kicsit Viliért is égett, a templomi közösség rá emlékezve a családjáért imádkozott.  

Sokszor van az úgy, hogy egy egyházi közösség nem látja meg saját maga között a rászorultat, és a segítségért kiáltó néma jajkiáltást nem hallja meg. Inkább a mások által felerősített, hangos jajveszékelés felé fordul. Nem vitatom, hogy sok nyomorúság van ma is a világban: Afrikában, Ázsiában, a föld távoli szegleteiben sokan szorulnak segítségre. De szerintem előrébb való a saját porta rendbe rakása, ezáltal lesz egy csoportból egymásra számítható közösség az Úrban.

Most pedig csendesedjünk el egy pillanatra, emlékezzünk Vilire, és imádkozzunk a családjáért. Kérjük az Úr segítségét, hogy találjanak megnyugvást a szomorúságba fordult ünnepben, és a hozzájuk is érkező Megváltóval legyen találkozásuk.

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.