Megértettük

Április bolondja

A középkori Európa történelmébe nyúlnak vissza április elseje bolondságának gyökerei. Sokféle elmélet létezik arról, hogy miként alakult ki eme széles körben elterjedt hagyománya egymás megtréfálásának, de egyik sem igazán biztos. Mindenesetre tény, hogy több száz éve velünk van.
Nekem diákkoromból leginkább a fogkrémes beugratások ugranak be ☺ és hogy azon a napon még az iskolában is elnézték nekünk a renitenskedést, a tréfákat. Feje tetejére állhatott a világ, megengedték, hogy mi tartsuk az órákat és játsszuk a tanárt, míg az oktatók a padba ültek, és feleltek, ha kellett… Azt gyanítom, mostanában is leginkább az iskolákban „ünneplik meg” ezt a napot a leglelkesebben.
Tizenegy évente megtörténik az, ami tegnap is, hogy április elseje húsvét másodnapjára esik. (Sőt, hat évvel ezelőtt ez a nap húsvét vasárnapja volt!) Végül is a Feltámadás Ünnepe március 22-től április 25-ig bármikor lehet, és ebbe elseje jó eséllyel beleesik. Csak hát elég fura érzés.
Ha van valami szent, megrázó és emelkedett és nekünk keresztényeknek fundamentális, elemi jelentőségű ünnepünk, akkor az a nagypéntektől húsvétig tartó szent három nap. Sötétségből fénybe, halálból életbe, bűnökből kegyelembe vezető szent út ez a három nap, Isten Bárányának áldozatától Júda Oroszlánjának győzelméig.
Lehet ehhez bármi köze a bolondságnak?!? Nos, igen.

„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél…” (1Kor 1,22-25)

Igen, bolondság, mert akkor valóban feje tetejére állt a világ. A tökéletesen tiszta és ártatlan gonosztevőként végeztetett ki. A Mindenható Isten szolgai formát vett fel és kiszolgáltatta önmagát. Akire rázúdult a gyilkos gyűlölet, végtelenül szeretett. Akire nézve és aki által minden élet teremtetett, meghalt. És amikor a gonosz és a halál diadalt ült, épp akkor semmisült meg minden hatalma. Csupa nonszensz, csupa lehetetlenség és hihetetlenség.
De a Gonosz lett végül április bolondja…
És lehet minket, a kereszt, a megfeszített Krisztus híveit bolondnak tartani, de nekünk ez a hit az, ami helyreteszi ezt a megbolondult világot. Hogy jogos és méltó az univerzum királyának, az igaz Istennek ítélete minden gonosz és bűn fölött, mert van jó és rossz ebben a világban. Hogy a mennyei Édesatya szeretete pedig mindennél erősebb és nem mond le rólunk. Hogy Isten bölcsessége, amelybe minket behív, nem bárgyúság, butaság, bolondság, hanem maga a tiszta és győztes Élet.

A szerző

Írások

Református lelkipásztor, teológus. Lelkigondozó. Lelkészfeleség. Édesanya. Alföldi lány voltam, akit Isten kunsági szelei átfújtak a Dunán, és végül itt lettem azzá, aki vagyok. Először a somogyi vizek és erdők mentén, most pedig már régóta a Balaton partján. Szisztematikus gondolkodás, pontos fogalmak, de empátia és költészet egyformán fontosak nekem. Talán segítenek meglátni, igazán látni és láttatni...