BlogHittem, azért szóltam

Az Amerikai Népszava ledobta a hazai kereszténységre és a zsidóság egy részére az erkölcsi ítélet atombombáját

Az Amerikai Népszava tiltakozó cikket jelentetett meg a magyarországi egyházak és zsidó közösségek (azóta a Mazsihisz visszalépett) házasságról és családról közölt nyilatkozata ellen. A cikk címe: „Tiltakozás: az emberi méltóság alapja nem a férfi-nő házassága”. 

Az eddigi reflexiókból úgy tűnik, hogy voltak, akik számára a férfi-nő alapú házasság elvi megalapozása az emberi méltósággal az emberi méltóság egyetemességét szűkíti le, s ezzel a szöveg olyan értelmezését is lehetővé teszi, mintha a nyilatkozat azt mondaná, hogy az emberi méltóság alapja a házasság lenne. Holott a figyelmes olvasó pontosan értheti, hogy a szöveg nem általánosságban beszél az emberi méltóságról, hanem azt mondja, hogy a férfi-nő kapcsolatban megvalósuló emberi méltóság formája a házasság, miután Isten az embert a maga képére, férfinak és nőnek teremtette. 

De rendben van, minden szövegnek, pláne egy ilyen komoly nyilatkozatnak is az a sorsa, hogy ki van téve értelmezési lehetőségeknek. Lehet róla vitatkozni, lehet akár kritikai véleményt is megfogalmazni.

Hanem amit az Amerikai Népszava most művelt, az már túlmegy a kritikai szövegelemzés körén, mert nem marad meg annak vizsgálatánál, hogy a nyilatkozat vajon egyértelműen fogalmazta-e meg az emberi méltóság és a férfi-nő kapcsolat közti összefüggés mibenlétét vagy az a mondata, hogy „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja.” félreértésre adhat okot. 

Az Amerikai Népszava beemel egy, a témától teljesen idegen szempontot, s az egyházak nyilatkozatát a nácizmussal hozza összefüggésbe. Ezzel, miközben állítólag kiáll az emberi méltóság egyébként a nyilatkozat által sem tagadott egyetemessége mellett, az egész hazai kereszténységre és a zsidóság egy részére ledobja az erkölcsi ítélet megsemmisítő atombombáját, a nácizmus vádját: „A nyilatkozat nem tekinti embernek azokat, akik azonos nemű társat szeretnek, azzal élnek vagy vele házasodnak össze. Ezeket az embereket nem tekintik embernek, megkérdőjelezik emberi létezésüket, ezért nem jár nekik semmi, ami egy embernek jár. Valójában azt mondják, hogy ezek nem is emberek. A nácizmus óta ilyen durva és aljas nyilatkozat még nem született.”.

Vajon egy szövegértelmezési kérdéstől hogyan lehet eljutni idáig? Az Amerikai Népszava nyilvánvalóan belekötött egy mondatba, s adottnak veszi, hogy az egyházak nyilatkozata megtagadja mindenkitől az emberi méltóságot, aki nem férfi-nő alapú házasságban él. Ez nem igaz. De nem elég ez a szándékos félreértelmezés, a lap előszedi az erkölcsi megsemmisítésnek a legbrutálisabb eszközét, a nácizmus vádját. 

Ha tehát ma valaki a házasságot egy olyan kizárólagos intézménynek tartja, amelyben a férfi-nő kapcsolat emberi méltósága van megalapozva, akkor az kockáztatja a nácizmus vádját. Ellenben azok, akik a nyilatkozat kapcsán az összes mai magyarországi egyházat párhuzamba állítják a nácizmussal, az emberi méltóság szószólói.

Attól tartok, az Amerikai Népszava ezúttal a mai hazai kereszténység megfélemlítésének és démonizálásának egy olyan brutális eszközét vetette be, amellyel pont azt semmisíti meg, amiért állítólag harcol: az emberi méltóság mindenkit megillető jogát.

(Fotó: Unsplash, Dave Lowe. L.)

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.