Fűszer

Az utolsó ellenség

„Ahogyan a jéghegynek is csak egy kis része áll ki az óceán vizéből, – a nagyobbik része rejtve marad. Bennünket pedig ez az elrejtett, lelki-szellemi emberiség hordoz. Kolombusz jelszava ez volt: »novum desidero mundum« – új világra vágyom.

»A lélek hazája nem itt lent található« mondja a régi ének (Ludwig Joergens)

De nemcsak a régi énekünk mondja ezt, hanem a legbiztosabb életérzésünk is:

» Érezzük, hogy más hazából származunk,
Szívünk reszket, mint délről jött madár a hidegtől.
Remegve csapkod szárnyaival
Ha északi kalitkába zárták.«
(A szerző ismeretlen)

Az iránytű pedig, amely bennünket az Élet hazájába (és nem a haláléba) vezérel – a Keresztrefeszített.

Egykor kérdés hangzott az Élet Urától: »Miért keresitek a holtak között az élőt?« (Lukács 24, 5). Vonjuk vissza egyszer s mindenkorra a hitünket a haláltól! Eddig túlságosan is komolyan hittünk a halálban. Az elesett harcosaink bátran küzdöttek az ellenség ellen. Az utolsó ellenség, amellyel szemben állunk, a halál – eltöröltetett.”

Paul Jäger   Nem hiszem a halált /részlet/

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó Ylanite Koppens)