Fűszer

Baranyai útinapló

„Kisdobsza alig egy km-re van Nagydobszától, ahogy a nevéből is következik, valamikor ez volt a kisebb falu, a kisebb gyülekezet. Ma már azonban túlszárnyalta Nagydobszát, és gyülekezete is sokkal életképesebb. Úgyhogy arról van szó, ha Szabó Géza nyugalomba megy, Kisdobszához csatolják eklézsiáját.

A parókia udvarán Filep József* éppen nagy munkában volt. Engedélyt kapott rá, hogy néhány kereszt gabonát elcsépeltessen, mert a malacoknak már hetek óta nem tudott mit enni adni. Az állammal szerződött hízlalásra s a hízónak valók az utolsó hetekben 8-10 kg-ot fogytak élelemhiány miatt. Szóval pár zsák gabonát csépeltethetett s éppen indulóban volt a malomba megőröltetni. – Meggyüttetek? – kiáltotta már messziről felénk –, Bereczky fatert** küldjétek ide, hadd lássa, hogy élnek a papjai! 40 év körüli ember, vékony, erős csontozatú, arca határozottan értelmes embert mutat, aki vívódik a maga és gyülekezete problémáival. Sorsa, életének reménytelensége megkeseredett emberré tették. Keserű szavakkal vázolta előttünk a parasztság sorsát, reménytelen kiszolgáltatottságát, fajtája pusztulását, és mindezzel szemben a saját tehetetlenségét. Elítéli, hogy az egyház vezetősége odaállt a politikai rendszer mellé. Hajlandó feltételezni, hogy nem tudják mit csinálnak, mert azt mégsem gondolja, hogyha látnák az itteni helyzetet, tudnák azt, gyakorlatban mit jelentenek az elméletben szépen hangzó frázisok, akkor is melléjük állnának.”

* Filep József református lelkész, Marosvásárhelyen született 1912. január 3-án. Középiskoláit Székesfehérváron, a teológiát Pápán végzi (1935). Pápán, majd Celldömölkön (1936) káplán. 1937-ben választják meg Kisdobszára lelkipásztornak. 1960-72 között Maglódon szolgál. Nyugdíjasként a településen él tovább.

**Bereczky fater: Bereczky Albert (1893-1966) református püspök (1948-58). A háború után az egyházon belüli kommunista érdekérvényesülés egyik fő kiszolgálója és előmozdítója.

(Benda Kálmán: Baranyai útinapló 1955, Exodus Kiadó, Erdőkertes, 2018, 106.)

Szemlézte: Soós Szilárd Fotó: Kisdobsza Református templom, 1860-ban épült.