Megéled

Bűnbe esni tilos!

Mindenki tudja, hogy nem szép dolog bűnt elkövetni, de bizony vannak azok a kegyes kis csínytevések, amelyek megszépítik az életet, főleg visszagondolva rájuk. Mert ugye nem gondoljuk, hogy a fiatalok „szép”, szögletes szabályok szerint élik le az életük legszebb éveit. Ha mindent szabályosan csinálnának, vajon milyen elkövetett bolondságokról mesélnének az unokáknak. Ámbár az is igaz, hogy az idősebb korosztály többnyire nem szokott azzal dicsekedni, hogy anno mekkora csirkefogó volt fiatal korában. Régen egy gyorshajtás jobbára a bocsánatos bűnök közé tartozott, és kicsit teátrális hajlamokkal megáldott honfitársaink meg tudtak alkudni a rendőrökkel. Akkor még a rend őrei az út menti bokrok sűrűjéből vadászták le a gyanútlan gyorshajtókat. Nagy szerencsénkre ez a „jó szokásuk” megmaradt, csak bővültek a lehetőségeik fix kapukkal és dobozokkal. Az útmenti dobozokban az a szép, hogy nem lehet tudni, hogy üresen állnak-e, vagy van-e bennük kamera és működik-e a rendszer. Gondolom voltunk jópáran, akik miután elhaladtunk egy-egy ilyen kontroll box mellett, remegve bíztunk abban, hogy nem jön Szombathelyről ablakos boríték csekkel. Természetesen a totális kontrollt illetően még ezek csak a legelső lépcsőfokok.

A személyi igazolványhoz és a jogosítványhoz digitális fotót készít a hivatal ujjlenyomattal együtt. Egy szóval, készen is van minden a rabosításhoz, de azért még szabadlábon védekezhet a delikvens. Jó, annyira nem szabadon, mert a zsebében hordott mobiltelefonon keresztül könnyen lehallgatható, és a cellainformáció elmondja, hogy éppen merre is van/mozog. Az egyre több helyen üzemeltetett arcfelismerő kamera még rögzíti is mozgását a biztonság kedvéért. Ehhez a totális diktatúrához csak egy dolgot kell még elérni. Ez pedig nem más, mint hogy szépen lassan leszoktassák az embereket a készpénz használatról. Ha ugyanis minden egyes tranzakció bankkártyával történik, máris teljesen nyitott könyv lesz az ember. Jelenleg már működik ilyen rendszer, szerencsére nem nálunk, hanem Kínában. Ott például a banki kivonaton egyből látszik, hogy ki mikor, hol követett el vétséget, mert szinte az elkövetés pillanatában már le is vonják az érte járó büntetést.

Már ma is létezik a digitális pénz, használjuk is, mikor telefonnal vagy bankkártyával fizetünk. Ilyenkor fizikálisan már nem jelenik meg a készpénz, hanem csak a bankszámlákon változnak a számok. Törekvések vannak egy bizonyos központi bank által ellenőrzött digitális világvaluta kialakítására. Ennek részeként a Massachusetts Institute of Technology és a bostoni székhelyű FED együttműködésével fémjelzett Hamilton Project februárban sikeresen zárta le a digitális jegybankpénz-infrastruktúra létrehozását célzó megbeszéléseinek első fázisát –többek között – a Magyar Nemzeti Bankkal is. (Riley Steward, FT, központi bankügyek, 2022. február 8.). A digitális euró kialakításának és keretrendszerének javaslata idén fog megjelenni, és végül 2025-ig be is fogják vezetni a digitális eurót.

Ha visszanézünk, láthatjuk, hogy régen királyi privilégium volt a pénzverés, és természetesen csak ezzel lehetett vásárolni. Persze, ha az uralkodónak a gazdasági érdeke úgy kívánta, időnként új pénzt veretett. A korábbi pénzérméket „egy kis felárral” lehetett csak az új fizető eszközre beváltani, mert ugye a királynak pénzre volt szüksége. Aki nem élt az „önkéntes sarc” lehetőségével, annak csak fémdarabok maradtak a bugyellárisában. A magyar királyok ki is használták ezt a privilégiumukat, mely kézenfekvő megoldás volt forráshiány esetében. Feltételezhető, hogy nincs ez másként ma sem, egy-egy jelenkori büdzsé feltöltésére is megfontolják a jól bevált módot. Bár az árfolyamok befolyásolása, az azokkal történő játék rövidtávon egyszerűbb, s talán elegánsabb megoldás, hosszútávon mégis a teljes központosítás, a teljes kontrol tűnik egyedül célravezetőnek a rendszer urainak.

A régi időkben a pénzeknek még volt nemesfém tartalma, mely értéket képviselt. Ám mostanra a pénz már nem más, mint csupán némi színes papír. És egyre inkább haladunk az algoritmusok kreálta számok világa felé, melyek értéke végképpen követhetetlen lesz az egyszerű halandóknak. Mindig is csak a bank jár jól, tudjuk ezt régóta. Tehát eljutunk szép lassan, de biztosan oda, hogy majd chipeket fognak beültetni az emberekbe, hogy így tudjanak majd fizetni az „ember-robotok”.

Régebben láttam a Lopott idő című filmet, amely arról szól, hogy mindenki a munkájáért életidőt kap bérként. Az egyének ezekből a kreditből gazdálkodhatnak. Ha nullára fogyott valakinek az egyenlege, akkor neki többé sajnos már nincs holnap, azon nyomban meghal. Jelenleg is ez van, ha nem is ennyire drasztikusan működik a rendszer. Tulajdonképpen az életerőnket bocsátjuk áruba, hogy munkával megszerezzük azt a pénzt, amivel a létfenntartásunkat tudjuk biztosítani. Egyszerűsítve: ha nincs pénz, nincs élet. A sok sebtől vérző szociális háló próbál valamicskét tompítani a film által bemutatott kegyetlen valóságon.

A régi világban az emberek felügyelték a gépeket, a jelenben és a jövőben pedig az algoritmusok szabályozzák majd az emberek minden egyes mozdulatát, hogy jogkövető biorobotokká váljanak. Aki nem áll be a sorba, vagy ellenszegül a rendszernek, máris persona non grata lesz, megkapja a büntetését, zárolhatják a bankszámláját, és abban a pillanatban számkivetett lesz a saját hazájában.

Tudom, hogy szabályok nélkül nem lehet létezni, mert rendnek kell lennie. Azzal is tisztában vagyok, hogy a bűnök után bűnhődésnek kell következni. De úgy gondolom, hogy ami felé haladunk, az túlontúl nagy hatalom birtokosaivá tesz egyes embercsoportokat a többiek felett. Ebben a szép, új digitális világban ugyanis akár egy bűncselekményhez is képes lehet a rendszer perdöntő bizonyítékokat pl: ujjlenyomat, eredetinek tűnő, szabadon átszerkesztett, megszerkesztett fotókat, videofelvételeket stb. kreálni.

Az Úr megadta az embernek a szabad akaratot, hogy döntsön jó és rossz között. De nem adott szabadságot egymás leigázására, szolgaságba döntésére. Nem teremtett kiváltságokat, előjogokat. Ezeket mi emberek hoztuk létre a bűn miatt a mohóság jegyében. A mindenek feletti, korlátlan világhatalomra és az egyetemleges ellenőrzésre, a totális függésben tartásra való törekvés a Biblia szerint antikrisztusi jellemvonás. Teréz anya szerint éhínség nem azért van a Földön, mert képtelenek lennénk jóllakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jóllakatni a gazdagokat. Minél inkább és minél jobban igyekszünk odaállni egymás mellé, segíteni egymáson, annál inkább csökkentjük a kiszolgáltatottságot, a függést. Minél inkább az Úrtól függünk, neki engedünk, annál kevésbé leszünk más hatalom játékszerei.

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.