BlogHittem, azért szóltam

Dehogy akarnak ők multikultúrát

Napokig borzolta a kedélyeket a hír, miszerint Londonban két protestáns prédikátort letartóztattak, mert arról merészeltek az utcán prédikálni a Biblia alapján, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az eset keresztény-konzervatív körökben nagy visszhangot keltett, beszámolt róla a Breibart és a Christian Concern, itthon a Mandineren keresztül olvashattunk róla.

Az indoklás szerint a prédikációval az volt a probléma, hogy sértette mások érzékenységét. Nyilván azokét, akik bedőltek annak a ma egyeduralomra törő, s a szélsőségesen liberális tudatipar minden eszközét felhasználó nézetnek, hogy immár nincs férfi és nő, apa és anya, mert azok csak átmeneti történeti képzetek, amelyeknek a valósághoz semmi közük sincs. S aki ezt tagadni merészeli, az egyenesen gyűlölködik, nincs benne tapintat, érzékenységeket sért.

Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a kereszténységnek, amennyiben ragaszkodik a hagyományos emberképhez, úgy ahogyan azt a Bibliából megértette, nincs helye a társadalomban. Az ma már közhelynek számít, hogy ez a megszépítően liberalizmusnak nevezett szélsőséges világnézeti áramlat immár egyre nyíltabban szembe megy a Nyugat keresztény múltjával, el egészen odáig, hogy a kereszténységet egyre inkább úgy tünteti fel, mint szalonképtelen vallást. Érezd magad rosszul, ha keresztény vagy, mert ezzel mások érzékenységét sérted. De az ma nem lehet téma, hogy a keresztények érzékenysége mennyiben és hogyan sérül.

Persze, ha ez a szélsőségesen liberális úthenger ilyen nyíltan nyomul előre, akkor nem csak a keresztények, hanem a zsidók és a muszlimok is jobb, ha összeszedik magukat, s itt az ideje, hogy tanításaik egy részét átértékeljék.

Amiből csak az következik, hogy valójában szó nincs itt multikultúráról. A multikultúra ideológiája valójában csak leple a szélsőséges liberalizmus nyilvánvalóan diktatórikus hajlamainak. Valahogy úgy képzelik, hogy a multikultúrában szépen együtt élhetnek majd a különböző nézeteket vallók, legfőképpen akkor, ha mindenki lemond a saját meggyőződéséről. Lehetsz te zsidó, muszlim és keresztény, főleg akkor, ha már nem vagy zsidó, muszlim és keresztény. A multikultúra ideológiájának a lényege pont sokszínűség felszámolása.

Ez a szélsőségesen liberális univerzalizmus, amely mindent egyneműsít, eltörli a színeket, ízeket, népeket, nyelveket, vallásokat, hagyományokat, hogy aztán végül senki se legyen az, aki volt, hanem alaktalan masszává gyúrjon össze mindenkit. Nem nehéz átlátni, hogy a cél az arctalan, jellegtelen fogyasztó megteremtése, aki ájultan omlik a láthatatlan globális tőke karjaiba.

Nem kétséges, hogy a kereszténység egy ilyen multikultúrának hazudott világuralmi kísérlet szempontjából útban van.

De jó, ha tudjuk, a kereszténység az utolsó védőbástya, amelynek sáncai mögött még megőrizhetjük önmagunkat Még mielőtt a multikultúrának hazudott nyílt kulturális diktatúra felszámol bennünket.

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.