Kincsesláda

Emlékek a Fotótárból

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésének az ünnepe, amikor Isten Lelke egyházzá formálta a Benne hívőket. Éppen ezért egyházunk gyülekezetei általában pünkösdkor tartják konfirmációi ünnepi istentiszteletüket. A konfirmáció során a konfirmandusok bizonyságot tesznek hitükről, fogadalmat tesznek: „Jézus Krisztus követőjeként, református anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagja leszek”. (konfirmációi fogadalom szövege)

A Fotótárunkból származó kép a pápai gyülekezet ’40-es évek végén – ’50-es évek elején, még az államosítás előtt tartott konfirmációi istentiszteletén készült. Az újtemplom előtt álló népes konfirmandus csoportot a helyi fiatalok mellett a Református Főiskola növendékei alkotják. A palástos lelkipásztor Ólé Sándor, a gyülekezet lelkésze, mellette ül Csákváry Ferenc segédlelkész, későbbi szentgáli lelkész. A bal oldali oszlop előtt Dr. Fejes Sándor, akkori pápai vallástanár, későbbi várpalotai lelkész látható. Mindhárman a Pápai Református Főiskolán végezték középiskolai és teológiai tanulmányaikat.