Fűszer

Ima a Szent Lélekhez

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen („Szüntelenül imádkozzatok”: Imádságok a keresztyénség századaiból, vál., szerk., kiad. dr. Ladányi Sándor, Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1979, 19-20.)

Szemlézte: Soós Szilárd