Fűszer

Isten és önmagunk ismerete

„Egész bölcsességünk, már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhető, valójában két összetevője van: Isten és önmagunk ismerete. De mivel ezek sokféleképpen összefüggnek egymással, nem könnyű eldönteni, hogy melyik közülük az első és egyben forrása a másiknak. Elsőrenden azért, mert senki sem nézhet önmagára anélkül, hogy ugyanakkor Istenre ne fordulnának gondolatai, akiben »él« és »mozog«. Mert egészen világos, hogy a bennünk levő rendkívüli ajándékok aligha származhatnak magunktól, hiszen maga a létünk sem más, mint az egy Istenben való létezés.”

Kálvin János, Tanítás a keresztyén vallásra, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp., 1986, 9.

Szemlézte: Soós Szilárd (Photo by Joe deSousa on StockSnap)