Fűszer

Istenről és az Ő tiszteletéről

6. kérdés. Mit tanít egyezőleg az Istenről (elenyésző kivétellel) mindegyik keresztyén felekezet?

Azt, hogy az Isten lényegében egy, de személyében három: teremtő Atya Isten, megváltó Fiú Isten, megszentelő Szentlélek Isten.

„…A görög-keleti egyház tanítása szerint a Szentlélek csak az Atyától származik, a római és evangéliumi egyházak tanítása szerint pedig a Fiútól is. Ez a tanítási különbség feleslegesen van kiélezve. Hiszen világos Urunk szavaiból (I.János 15:26), hogy a Szentlélek az Atyától származik ugyan, de a Fiú küldi. Tehát ahol Krisztus nincs ott, nem lehet ott az Atya sem, a Szentlélek sem…”

(Öntudatos hit – Káté, szerk. Révész Imre, Debrecen, 1944, 20.)

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó a PIXABAY oldalról)