Kincsesláda

Képes Krónika: Aranyozott serleg

„Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.” Zsolt 119,32

Kiállításunk különleges darabja ez az aranyozott ezüstbe foglalt kókuszdióserleg. Keskeny, üreges talpon áll, amelyen körben szalagszerűen futó domború és poncolt díszítés látható. Az ebből kiemelkedő kehelyszár kör alakú talpon nyugszik. Nodusa közepén egy gyűrű, fölötte serleg alakú, domború ékítményű dísz, amelyből kiemelkedik három áttört dísz, amelyeket egy kettős vonalú gyűrű köt össze. Ebből nyúlik fel a kehelykosár, ami három szélesebb pántból és három egyszerű keskeny pántból áll. Három angyalfejes karcolt díszű gyűrű fogja össze, amiből az ivócsésze karcolással és növényi ornamentikával ékes kissé kihajló peremmel látható. A perem alatt az egyik részen „KSA” rövidítés és „1646″ évszám olvasható. A talp külső oldalán vésett felirat: „Mihael Salai de Magyarovar konturelunt Ekl. Semereiensi. 1796″ (magyaróvári Szalai Mihály ajándéka a szemerei ref. gyülekezetnek. 1796)