Kincsesláda

Képes Krónika: Úrasztali kehely

„Nem megy le többé napod, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. Egész néped igaz lesz, és mindörökké birtokolják a földet. Ültetvényem vesszőszálai ők, kezem műve az én dicsőségemre. A legkisebb is ezerré nő és a legkevesebb is hatalmas néppé. Én, az Úr a maga idejében megteszem ezt.” Ézs 60,20-22

Pápai Egyházmegye – Nagyacsádi Egyházközség
A 18. század első feléből származó úrasztali ón kehely kerek, tagolt, boltozatos talpon áll. Orsós szára, sima csészéje van, alul és felül vésett övvel. A felső öv alatt: 1728, a készítés éve.