Fűszer

Krisztus himnusz

5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt:
6 aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
8 megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké;
11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi levél 2, 5-11

A világegyetem mérete     The Scale of the Universe

Szemlézte: Soós Szilárd