Fűszer

Makkai Sándor: Krisztus, mint barát

„Krisztus jött, hogy ne szolgák legyünk, hanem barátok. Jézussal való szent barátságunk lényege abból fakad, hogy amit Ő az Atyától hallott, azt mind elmondta övéinek. Krisztus életében, tanításában minden titok eltűnt, ami elválasztotta az Istent az embertől. Látjuk akaratát, akarata: kegyelem. Látjuk szíve érzését, ami szeretet, látjuk célját: Isten országa.”

 (Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor, Budapest, Kálvin Kiadó, 2001, 49.)

Szemlézte: Soós Szilárd (Photo by Charles Cheng on Unsplash)