Megéled

Mese a kertészről

Hogyan is kezdjek bele? Nem is tudom. Talán úgy, hogy hó volt, hó nem volt. Az nem jó, mert az a rendkívüli hómunkásokról szól, és az egy másik mese. Ez a történet kicsit komolyabb. Nincsen benne sem üveghegy, sem pedig kurta farkú malacka. Akkor miről is szól a mese? – kérdezhetné az olvasó a harmadik sor után már jogosan.  Egy kertészről, aki abban a reményben ültetett, hogy majd learatja munkája gyümölcseit. Teljesen olyan, mint a mai kertészek bármelyike. Vagy mégsem? Szerintem tied a döntés, kedves olvasó, a történet elmondása után.

A kertész teremtő erejének csodájával áldotta meg teremtményeit. Ültetett, ápolta és gondozta kertjét. Tudta mikor mit kell tenni, és naponta gyönyörködött a munkájában és annak gyümölcseiben. Fákat is ültetett ebbe a kertbe. A kis fácskák gyorsan erőre kaptak, és hamarosan szálerdő lett belőlük. Aztán elhullajtották magvaikat, és újabb erdők, ligetek éledtek. Így ment ez hosszú nemzedékeken keresztül. A kertész közben nemesítette, gondozta az erdős részeket is, hogy az se szenvedjen semmiben hiányt. A csodatevő kertész mindig beszélt a teremtményeihez, hogy az általa elképzelt úton tartsa őket.  De minduntalan akadt egy-két fa, ami elfajzott, és nem azt a termést hozta, amit az elődjeitől már megszokott és elvárt a kertész. Mi mást is tudott ilyenkor csinálni a kertész, mint kivágni, kigyomlálni a nem oda való növényt. Pedig nagyon sajnálta mindegyiket, majd a szíve szakadt bele. Mire ment a sok gondoskodás, a rengeteg szeretet és munka?! „De az egész kertet meg kell védeni!” – mindig ezt mondogatta. Volt olyan fa is, ami nagyon elszomorította, mert a fa képességei és a beléfektetett munka alapján sokkal többet várt volna tőle. A kerttörvény egyszerű és megváltoztathatatlan. Néhány fa mégis megmenekült a kivágástól, ám utódjaik nem lehettek. A kertész róluk többet nem gyűjtött magvakat. Egyértelmű, hogy minden nemzedéknek teljesíteni kell a tőle elvárhatókat, mert ez a nemesítés alapkövetelménye.

Könnyen el tudjuk fogadni a törvényt, ha a növénytermesztésről szól, és ez nem is fáj nekünk annyira. De van egy rossz hírem! A Teremtő nem alkotott kétféle törvényt. Mindannyiunkban bennünk él az elmúlt generációk lenyomata, és az kötelez bennünket. Régen a nemesség nem csak előjogokból állt, hanem a feltétel nélküli hitből, hazaszeretetből és a becsületből.
De hogy is van az, hogy a jó is elkorcsosulhat, és nem csak a jó és a szép öröklődhet? Mit is jelent az a bibliai mondat: „Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle” (Ez. 18:23)?

Most bizonyára a kétkedő közbevetné: „Jó, jó és logikus is ez így, de a következő generáció ugyan miért bűnös az atyák vétkéért?” Sajnos a rossz vér gyakran öröklődik: az árulás és a csalás is. Bár valóban nincs olyan, hogy hazaáruló gén, de a neveltetésen, a példán sok múlik.
Fennen harsogták a múltban nyíltan, ma kissé becsomagolva: „a múltat végképp eltörölni”. Kinek nem kell a múlt, a hagyomány? Csak annak, akinek van valami takargatnivalója.

A Szentírást sokszor azért nem értjük, mert a jelen individualista látásmódjával olvassuk, holott az közösségi szemléletű. Soha nem csak az Isten és egyén kapcsolat létezik, hanem ezzel párhuzamosan ott van a mi és az Isten kapcsolat is. Isten a Mi Atyánk, nem csak az én Atyám. A krízisekben sosem az egyén megmaradása volt pusztán a tét, hanem a közösségé, az ún. szent maradéké. Például Mózes sem önmagáért menekült meg, hanem hogy vezesse majd ki népét Egyiptomból. Jézus sem egy emberért halt meg, hanem mindazokért, akik hisznek Őbenne. Amikor Pál egy-egy levelében elhatárolódásra int X-től vagy Y-tól, azt a gyülekezet érdekében teszi. Mert szent maradék mindig van, és az nem korcsosulhat el. Erről gondoskodik a Kertész. Csak megköszönhetjük munkáját, és hálát adhatunk Neki, hogy kertjében mi is ott növekedhetünk (család)faként.

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.