Fűszer

Önismeret

„Mindig olyan mértékig ismerjük meg önmagunkat, amilyen mértékig próbára tesszük saját erőnket. Ugyanakkor épp az ilyen próbatételhez van szükségünk folyton-folyvást új, kockázatot vállalni tudó önbizalomra.”

Wolfhart Pannenberg

Szemlézte: Soós Szilárd