Fűszer

Örvendjetek, keresztyének …

Örvendjetek, keresztyének, Nyíljatok meg, nyelvek és szívek,
Az üdvösség Istenének Mondjatok áldást, minden hívek!
Felváltatott nagy örömmel A haláltól való félelem,
Mit véghetetlen érdemmel Meggyőz az isteni kegyelem.

A Megtartó ma született, Az örök Isten emberré lett,
És ma visszaszereztetett Az igazság s elvesztett élet.
Kiküldé szerelmes Fiát Istenünk a teljes időben,
Hogy a kezes a bűn díját Fizesse s szenvedje testében.

Pálóczi Horváth Á., Debrecen, 1806.    421. ének Ref. énekeskönyv

Szemlézte: Soós Szilárd, Kép:  Chloe Hunt