Fűszer

Prédikáció

„Lehet és kell prédikálni, mert Isten egyszersmindenkorra kijelentette Igéjét Jézus Krisztusban és szabad kegyelme szerint mind újra közli velünk Szentlelke hatalmában. Isten Isten és az ember ember. De Isten emberré, az Ige testté lett s Isten szava emberi szóvá lett és lesz, hogy az Istentől elszakadt ember újra és újra és egészen az Övé legyen.” (részlet – Nagy Barna, Mit tanultam Barth Károlytól? = Magyar református önismereti olvasókönyv, szerk. Németh Pál, Bp., Kálvin kiadó, 1997.)

Szemlézte: Soós Szilárd