Megszólal

Pünkösd 2024

Ahogy a Pászka ünnepe után ötven nappal, az Egyiptomból menekülő gyülevész sokaságnak Isten a Törvényt adta, hogy saját népévé formálja őket, úgy Egyszülött Fia halála után ötven nappal a maga Lelkét adta, hogy Lelkének házává, földi otthonává, jelenlétének hordozóivá legyenek azok, akik befogadják az Ő Jézusban megjelenő, megváltó szeretetét. Pünkösd a jelenlévő Isten ünnepe. Annak az ünnepe, hogy Isten jelen van az életünkben, formálja a gondolatainkat, az érzéseinket, vezet minket, és cselekszik az életünkben. Annak az ünnepe, amit már Jézus születése előtt meghirdetett az angyal: „Velünk az Isten!” (Máté 1:23.) Annak az ünnepi beteljesedése, amit Jézus megígért: „…veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.”(Máté 28:20.) Pünkösd annak az ünnepe, hogy nem ért véget a történet Jézus mennybemenetelével, hanem elkezdődött az új korszak: a hírvivők korszaka, az Egyház korszaka. Azoknak a korszaka, akik Isten Lelkét hagyják uralkodni az életükben. Azoknak a korszaka, akik Isten Lelkének a jelenlétét megélik a világban. Annak a korszaka, amikor egyre többen lesznek azok, akikben él Isten Lelke. És annak a korszaka, ami majd Jézus visszajövetelében, és az Ő királyságának megvalósulásában teljesedik ki. 
Érzem, hogy mindezeket így kimondani már-már ostobaság, bigott megszállottság egy olyan időszakban, amiben az egyház szó sokak számára valamiféle szitok, de legalábbis bűnökkel terhelt, illetve egy olyan időszakban, amiben a szalagcímekben az atomháború, a reklámokban az örök fiatalság a perspektíva. De pont ez benne a lényeg! Kimondani, meghirdetni mindannak ellenére, ami van, ami átszövi az életünket és a hétköznapjainkat. Mindannak ellenére, hogy a legtöbben valami egészen mást szeretnének hallani. Én nem tudok mást. Nekem az Egyház a Lélek köteléke. A bűnökkel nem tudok mit kezdeni. A magamét oda tudom tenni a kereszt alá, a másé miatt legfeljebb szégyenkezem. És hiszem és hirdetem, hogy a mennyei csatorna szalagcímére felírt „örök élet” tényleg örök, bármit is hoz a holnap. 
Szóval Pünkösd 2024-ben nekem ezt jelenti. Itt van Isten köztünk! Mindennek ellenére.

A szerző

Írások

"Egy porszemnél is kisebb vagyok. - Láthatatlan pont a térben. - De oly kedves annak, aki alkotott, - hogy eljött, és meghalt értem." Jelenleg református lelkészként dolgozom Sárkesziben, és szociális munkásként a Székesfehérvári Kríziskezelő Központban. Szeretem mindkettőt. És szeretek írni. Bízom benne, hogy átadhatok az írások által is valamit abból a szeretetből, amit Istentől kapok.