Fűszer

SZENT POLIKARP LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

V. 1. Mivel tudjuk, hogy Isten nem hagyja megcsúfolni magát (vö.: Gal 6,7), járjunk parancsához és dicsőségéhez méltóképpen. (…) 3. Hasonlóképpen legyenek kifogástalanok az ifjak is minden szempontból, mindenek előtt a tisztaságra legyen gondjuk, zabolázzák meg magukat és tartózkodjanak minden rossztól. Szép és jó dolog ugyanis a világ vágyainak féken tartása, mert minden vágy a lélek ellen hadakozik, és sem paráznák, sem kéjencek, sem fajtalanok nem öröklik Isten országát (vö.: 1Pét 2,11; Gal 5,17; 1Kor 6,9-10), de azok sem, akik illetlent művelnek.”

Szent Polikarp levele a filippibeliekhez = Apostoli Atyák, Ókeresztyén írók III, szerk. Vanyó László, Budapest, Szent István Társulat, 1988, 200.

Szemlézte: Soós Szilárd (Photo by Bob Richards on StockSnap)