Fűszer

Szentek

„Ez a gyülekezet megszentelődése, hogy Isten elválasztotta a nem szenttől, a bűntől. Ez a gyülekezet megszentelődése, hogy ezzel az elpecsételéssel Isten kiválasztott tulajdona lett, Isten földön lévő lakása, hely, ahonnan ítélet és kiengesztelődés árad az egész világra. Ez a megszentelődés, hogy a keresztyének most már teljesen Krisztus eljövetelére készülnek, ennek élnek és efelé mennek.
A szentek gyülekezetének ez három dolgot jelent: megszentelődésük a világtól való világos elkülönülésben mutatkozik meg. Megszentelődésük Isten szentségéhez méltó magatartásban mutatkozik meg. Megszentelődésük Jézus Krisztus napjának várásában elrejtett lesz.”

Dietrich Bonhoeffer: KÖVETÉS, Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest 1996.  145. old

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó: Victoria_rt from Pixabay)