Megéled

Színe és a visszája

A dolgok megítélését nagyban meghatározza, hogyan tekintünk rájuk. Kereshetjük mindenben csak a szépet, kidomboríthatjuk csak a jót, hogy még véletlenül se lépjünk rá senkinek a tyúkszemére, és ne orroljanak meg ránk a kritikai észrevételek miatt. És persze lehet a kákán is csomót keresni, mindent lehúzni, a másikat lejáratni, és megpróbálni ebből még hasznot is húzni. Sajnos egyik hozzáállás sem visz előre. Míg az állandó kritizálás egy idő után elveszi mindentől az ember kedvét, a túlzott dicsérgetés meg a színvonal csökkenését, a téves megnyugvás állapotát hozhatja magával, hogy jó ez így is, és az ébresztő legtöbbször csak későn jön el. A valóságban a fény mellett mindig megjelenik az árnyék is.

Többször utaltam már arra, hogy a természet az emberek nagy tanítómestere, és a figyelmes szem számára mindent elmond a világ működéséről. A növényektől nem tudjuk megkérdezni, hogy vannak, mert nem tudják szavakba foglalni, hogy épp mi fáj nekik, vagy mire lenne szükségük. De ha beszélni nem is tudnak, a leveleik elárulják, hogy mit kellene tennünk az érdekükben. A szakavatott szemek rögtön észlelik, ha kérnek egy kis nitrogént, vasat, vagy esetleg káliumra volna szükségük. Már a levelek színe is árulkodik a növény állapotáról, de fonákja még inkább, melyen megjelenhetnek pl. a gombás fertőzés nyomai. A szőlőben rendre megforgatja a jó gazda a leveleket, hogy mielőbb észrevegye pl. a peronoszpórát, mert ami a levél színén csak egy apró duzzanat, az a fonákján már egy komplett gombatenyészet. És ha idejében nem védekezünk ellene, könnyen odalehet az egész termés.

Az egyik májusi vasárnapon elkísértem a feleségemet Nemesgörzsönybe lelkészválasztásra. 9 órára értünk oda a templomhoz, ahol a kántor nagy szeretettel fogadott bennünket. Amíg az egyházmegyei küldöttek ellátták hivatalos kötelességeiket az istentiszteletet megelőzően, nekem volt időm nézelődni. Maga a település sem nagy (kevesebb, mint 800-an lakják), de takaros. Ez a jelző igaz az Isten házára is, látszik, hogy van gazdája. A gyülekezet igyekszik rendben tartani a parókiával egyetemben, így nem jutnak a dolgok az ebek harmincadjára. Felújították a templomot, új ablakok és ajtók készültek, a régi padokat is lefestették. Többek között megújult a templom egyik legfontosabb, ugyanakkor legszerényebb része is. Nem az úrasztaláról vagy a keresztelőkútról van szó és nem is a szószékről, bár ezek elmaradhatatlan berendezési tárgyai templomainknak. Sokkal szerényebb, de funkcióját nézve nélkülözhetetlen dologról beszélek most, melynek hiányát vagy hibáit a dölyfös ember csak akkor veszi észre, ha éppen megbotlik, és orrával szagol össze vele. Ez nem más, mint az új járólap burkolat, mely szótlanul szolgálja a híveket, és nem fog felszisszenni, ha egy-két feledékeny ember nem törli meg a cipőjét befelé menet. Tudja a dolgát, sima utat biztosít a templomba betérőknek, hogy a hívő embereknek Isten házában ne kelljen a lábuk elé nézni, hanem nézhessenek először inkább magukba, utána meg felfelé az Úrra kegyelemért. A felújítás a parókiát is érintette, hogy az ige szolgája méltó körülmények között lakhasson.

Egyházmegyei főjegyzőként a feleségem hirdette az igét. Prédikációjában szó volt a Szentlélek jelenlétének fontosságáról, arról, hogy ne lelketlenül, ne is lélektelenül viszonyuljunk egymáshoz, feladatainkhoz. Hangsúlyozta, hogy a Szentlélek által még a nehézségek között is, egy ilyen kicsi közösség is meg tudja őrizni a lélekjelenlétét, Istenben vetett hitét, és Isten Szentlelkének jelenlétében lehet munkálkodni a jövőért. Azzal, hogy ez a gyülekezet lelkészt választ, tulajdonképpen a jövőt tervezi.

Az egyik fehérre festett pad tetején volt az énekeskönyvem, az alatta lévő polcra pedig betettem a telefonomat. A szép, tiszta fehér felület felett jólesően, de gyorsan átsiklott a tekintetem, míg az alját, a fonákját érdekesebbnek találtam. Az ugyanis olyan állapotban volt, mint amikor kikerült a fűrésztelepről. A polc is hasonlóképpen volt megmunkálva: a felső része, a színe meg volt gyalulva, míg a fonákja megmaradt szőrös deszkának. A kákán is csomót kereső hozzáállással azt gondolhatnánk, hogy ez a mostani felújítás során történt hanyag kivitelezés következménye. De nem, mert ezek a padok már régen így lettek megépítve. Valószínű, hogy az elődök sem dúskáltak az anyagi javakban, és igencsak meggondolták, hogy mire fut a szűkös anyagi keretből és mire nem. Ami nem fontos, vagy nem elengedhetetlen fontosságú, arra felesleges költeni. Mert mi is a lényeg? Hogy a Szentírás és az énekeskönyv ne sérüljön, a polc aljára úgysem lehet semmit tenni, mert ott a gravitáció az úr.

A pad és a polc színe a maga fehérségével makulátlan, de ugyanakkor a deszkának a visszája festetlen és megmunkálatlan. Ez a kettősség mégis így képez egy egységet, mint a fény és az árnyék. Az emberi természetnek is van színe, java és bizony fonákja is, melyre nem szoktunk büszkék lenni, és igyekszünk inkább elrejteni. Elgondolkodtam, hogy vajon mi elérjük-e valaha ennek a padnak a szintjét, hogy csendben kitartóan szolgáljuk a közösséget úgy, hogy közben nem válunk öncélúakká. A padon az énekeskönyv a 225-ös éneknél van kinyitva, ezt énekelte az egész gyülekezet az istentiszteleten, mely megfogalmazza a lényeget: „Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni!”

A görzsönyi gyülekezetben lelkipásztort választottak arra a nemes célra, hogy vezesse és védje a rábízott lelkeket. Hogy megerősítse azt, ami Isten szerint való és fontos, ugyanakkor megóvjon a felesleges, öncélú tevékenységektől, magamutogatástól. Urunk adjon neki és a gyülekezetnek, de mindnyájunknak is bölcsességet ehhez!

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.