BlogHittem, azért szóltam

Szivárványos zászló a Fehér Házon, migránskvóta

Engedtessék már meg nekem, hogy napjaink számos eseményét abból a szempontból értékeljem, hogy azok milyen hatással vannak a keresztény civilizációra. Igaz ugyan, hogy a kereszténység végső soron az egyén belső életének eseménye, a teológiai értelemben vett kereszténységet semmi sem tudja megszüntetni (ahhoz Istent kellene „megszüntetni”), de keresztény szempontból egyáltalán nem közömbös az a keretkultúra, amelyből egy társadalom a normáit levezeti.  Nos, az a véleményem, hogy ez a keretkultúra ma, vagy ha úgy tetszik, korszellem kifejezetten kereszténységellenes abban az értelemben, hogy a keresztény civilizációból származó normákat leváltva új normatív keretrendszert vezetne be. Ha például ma valaki azt a keresztény állítást fogalmazza meg, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, akkor ezzel kizárja magát a nyugati világnézeti szalonból. Mindezt azért mondom, mert a minap „megrovást” kaptam egy kedves ismerősömtől múlt heti posztomért, mert a nyugati világban zajló keresztényüldözésről merészeltem írni. Nincs itt keresztényüldözés, nem fejeznek itt le senkit sem a hitéért – mondta. Valóban nem, csak a keresztény civilizációt fejezik le – válaszoltam. Hadd hozzak fel két friss aggasztó példát.

Az egyik az, hogy a Pride-hónap alkalmából a Fehér Házra egy nagy szivárványos zászlót tettek fel. Képzeljük el, ha egyszer megtörténne a ma elképzelhetetlen, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöki hivatalának épületére kikerülne egy hatalmas zászló – kereszttel. Az lenne ám a világbotrány, s jönne a hörgés, hogy az USA megsérti az állam semlegességének elvét. Mert egy liberális állam attól liberális, hogy világnézetileg semleges, nem azonosul semmiféle ideológiával, egyenlő távolságot tart mindenféle eszmeiséggel szemben, éppen azért, hogy senkinek az érzékenységét ne sértse meg. A szivárványos zászló kihelyezésével mégis az történik, hogy a gender-ideológia szimbolikusan új státuszt nyer, államideológia rangjára emelkedik. Engedtessék már meg nekem, hogy azt mondjam, ez engem, mint nyugati konzervatív keresztényt sért, mert azt gondolom, hogy ez bizony szembe megy a keresztény értékrenddel, de szembe megy a keresztény civilizáció örökségével is, sőt kifejezetten rombolja azt. Az LMBTQ-ideológia mögött ugyanis egy nagyon is tudatosan felépített társadalomkép áll, amely tagadja azt, amit a Bibliából az emberről tudunk. Az LMBTQ-ideológia keresztényellenes, s alkalmas az amúgy is gyenge lábakon álló nyugati keresztény civilizációs öntudat további szétzüllesztésére. Természetesen az LMBTQ-ideológiát valló emberek közösségének joga van nézeteit hangoztatni, felőlem lehet Pride-hónap is.  De ha ennek az ideológiának a szimbóluma kikerül a Nyugat vezető hatalmának szimbolikus épületére, akkor ez bizony kifejezetten kereszténységellenes üzenet, tagadja a keresztény világképet, sérti keresztények millióinak érzékenységét, de ami még ennél is súlyosabb, hogy szakít az állam semlegességének elvével, és ezzel az LMBTQ-ideológia hegemóniára törekvő államideológia képzetét kelti. (Már megírtam ezt a posztot, amikor olvastam a hírt, hogy nálunk is kikerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, s az amerikai nagykövet beszédet mondott a Pride alkalmából, ami csak megerősíti véleményemet.) A liberalizmus valaha volt szép eszméje így semmisíti meg önmagát, s válik kereszténységellenes világnézeti diktátummá. Mi ez, ha nem keresztényüldözés? Olyan kulturális légkört teremt, amelyben nem jó kereszténynek lenni, s keresztények pedig, akik még mindig azt gondolják, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, okkal érezhetik úgy, hogy meg vannak félemlítve, s ha már a Fehér Házon is kint van a zászló, jobb, ha befogják a szájukat. A valaha volt keresztény nyugaton a biblikus emberkép nem szalonképes.

A másik pedig a migránskvóta tervezett bevezetése. Mi más ez, ha nem a migráció ösztönzése? Nem tagadom a migráció mögötti humanitárius katasztrófát, nyilvánvalóan segíteni kell, mégpedig globális szinten, de az felettébb furcsa, hogy a döntéshozók szerint a probléma megoldása csak Európa keresztény kulturális karakterének a feláldozása árán lehetséges. Igenis, keresztény szempontból teljesen indokolt egy olyan értelmezés, hogy Európa muszlimok tízmillióival való elárasztása a keresztény civilizáció elleni támadás. S ez nem idegengyűlölet, inkább bámulom a muszlimokat, hogy milyen állhatatosan ragaszkodnak hitükhöz (nyilván nem az iszlám radikalizmusról beszélek), de azért, már bocsánat, nem szeretném a templomainkat mecsetekre cserélni. A kérdés nyilvánvalóan az, hogy a döntéshozók nem látják a migráció alapvető hatását Európa kulturális arculatára? Dehogynem. Csak valamiért az európai keresztény civilizáció védelme és megőrzése nem fontos. Nos, ez nem keresztényüldözés? Akkor mi?

Aztán lehet álságosan sopánkodni, hogy a történeti kereszténység haldoklik, egyre kevesebben járnak templomba, jöhetnek az ócska szövegek a kereszténység utáni korról. Holott ez egy nagyon is irányított folyamat.

A keresztény civilizáció feláldozható. Amúgy, emberjogilag.

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.