BlogHittem, azért szóltam

Támogatom az imaszobát, de nem támogatom a migrációt

Azt gondolom, teljességgel méltányos, ha egy egyetem úgy dönt, imaszobát nyit muszlim és más vallású hallgatói számára. Magyarországon vallásszabadság van, s konzervatív keresztényként nagyon rosszul érezném magamat, ha bárki is meg lenne fosztva hite gyakorlásának lehetőségétől. Ellentétben némely aggodalmaskodóval, messze nem hinném, hogy az imaszoba a „behódolás előszobája”. Igenis, legyen lehetősége minden vallás hívének arra, hogy a hitét gyakorolja. Nagyon is meg tudom érteni, ha például egy muszlim diák ragaszkodik saját vallási hagyományához, például naponta ötször imádkozik, s csak azért, mert egy, a sajátjához képest más kultúrában él, nem hajlandó feladni hitét. Sőt, konzervatív keresztényként titokban bámulom őt hűségéért. Értse jól mindenki: a kereszténységnek lenne mit tanulnia az iszlámtól hűségben, kiállásban, a saját hagyományhoz való ragaszkodásban.

De éppen ezért ellenzem a migrációt. Mert mi történik akkor, ha hitükhöz hű muszlimok tízmilliói elárasztják Európát? Akkor nem az lesz, hogy majd az iszlám feloldódik az egyetemes globalizmusban, ahogyan ezt a liberális vízió hiszi. Nem fog. Miért kell azt gondolni, hogy az úgynevezett haladás és a vallás szétválása történelmi szükségszerűség, ahogyan ez a nyugati civilizációban történt? Abban tényleg van valami hihetetlen nagyképűség, ha a Nyugat azt hiszi, hogy történelmi útja valamiféle egyetemes modell minden identitáshagyomány számára. Inkább az valószínűsíthető, hogy az iszlám megőrzi integritását Európában is, s a maga szempontjából igaza is van. A migráció végkifejlete igenis könnyen lehet a zsidó-keresztény civilizáció helyrehozhatatlan végelgyengülése, s az iszlám olyan szintű megerősödése, amelynek a következményei megjósolhatatlanok.

Ha tehát konzervatív keresztényként ellenzem a migrációt, az nem azért van, mert gyűlölöm az „idegeneket”, hanem mert nagyon is tisztelem más hagyományok másságát. De éppen, mert tisztelem, igenis támogatom az imaszobák megnyitását. Éljenek itt muszlim és más vallású felebarátaink boldogan és békességben.

Ugyanakkor nem gondolnám, hogy az egyetemes ember elvont liberális eszméje a nagy, összefoglaló civilizációs hagyományok megszűnésén keresztül valósulhatna meg. Ezért a migráció támogatásának elvi alapja történelmi tévedés, amelyért Európa saját identitásának teljes elvesztésével fizethet. 

(Fotó: Corvinus Egyetem Facebook)

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.