Megéled

Van-e a lelkésznek macskája?

1976 tele igen korán köszöntött be a kis faluba, már október végén elkezdett szállingózni a hó. A havazás is olyan, mint amikor az egér kirágja a zsák sarkát. Előszőr csak éppen, hogy szemeződik belőle a gabona, aztán tágul a lyuk és elindul az áradat. Adventre szépen behavazott a táj, és lelassult a világ. Az egész falu elcsendesedett és várták a Megváltó megérkezését. Nagy öröm érte a Kelemen családot, mert a szenteste hozzájuk is bekopogtatott, de a mostani ünnep mégis másként sikerült, mint az eddigiek. Mártának pont ekkorra teltek be a várakozás napjai, és egy egészséges kisfiúnak adott életet. A kis Pisti szépen fejlődött, a kortársaival együtt ugyanolyan rosszcsont volt, mint amilyennek egy fiúnak lenni kellett az ő korában. Az elemi után Pista az ipariskolát járta ki és kőműves lett. Református neveltetése ezer szállal kötötte a templomhoz. Hamar kiderült, hogy ez a Pista gyerek nem is botfülű, egyre több feladatot bízott rá a lelkésze. A végén ő lett a kántor a gyülekezetben. Aztán eljött az a nap is, amikor a lelkész megkérte, hogy legyen presbiter, de ő elutasította a felkérést, mert nem érezte magát felkészültnek a tisztségre. A második vagy a harmadik kérlelés után a gondnok megállította Pistát az istentisztelet végén.

-Állj meg, Pista, beszédem van veled! Pista megállt és elgondolkozott, hogy vajon mit is akar mondani neki az öreg János bácsi. Hát idefigyelj, Pista fiam, jó lennél te presbiternek!

-János bátyám, köszönöm a felkérést, de nem vagyok én arra méltó, hogy én járjak el Isten ügyében.

-Arra, fiam, egyikünk sem méltó! És nem is nekünk kell eldönteni ezt, csak szolgálni kell az Urat a legjobb tudásunk szerint.

-De, János bátyám, vannak nálamnál sokkal műveltebbek, okosabbak, akiknek több hasznát vehetné a gyülekezet. 

-Tudod, Pista, a sok tudomány nagy kincs az embernek, mert nem könnyű azt megszerezni. De egyszersmind nagyon nagy kárára is tud lenni a közösségnek, ha ezek a nagyon okos emberek csak ábrándokat kergetnek, papírokat gyártanak, de nem fogják meg a munka végét. Volt már részem ebben. Ezért is nagyon kell, hogy legyenek olyanok köztünk, akiknek leér a földig a lába, mert a tennivaló itt van lenn a földön.

Elmesélek neked egy történetet ezzel kapcsolatban:

Pár éve eljutottam Svájcba. A szállásunkra egy hegyi patak fahídján keresztül lehetett bejutni. A híd bal oldalán volt egy kicsi, de nagyon szépen rendben tartott templom. A híd jobb oldalán pedig egy takaros panzió állt, ahol eltöltöttünk néhány napot. Az egyik nap vacsora után kimentünk sétálni, hogy megnézzük a falut kicsit közelebbről. Hazafelé megálltunk a feleségemmel a templomnál, és hirtelen elénk került egy macska. Akkora macskát eddig én még sohasem láttam, mint az.  Még testvérek között is megvolt legalább 9 kg. Rögtön eszembe jutott a felénk szállóigeként használatos kérdés: Van-e a lelkésznek macskája?

Az eset tőlünk nem messze történt egy „magát megnevezni nem kívánó” gyülekezetben, mert az ember a nyomorúságával nem szokott dicsekedni. Két gyülekezet tartott el egy lelkészt. A nagytiszteletű úr azonban a parókiától távolabb eső falu lakóit szépen lassan leszoktatta a templomba járás fáradtságáról, mert vagy nem ért oda időben, vagy meg sem jelent az Istentiszteleti alkalmakkor. Ahogy a lelkész elmaradozott, az egyházadó is elmaradt. A hívek kerestek másol lelki táplálékot, a templom pedig üresen tátongott. Már csak a szél támaszkodott neki a falaknak és az eresztékeknek, pusztult minden, úgy, mint aminek nincs gazdája. Már a templom egere sem bírta tovább az éhezést, összekapta batyuját, és elköltözött az üres épületből. Olyan helyre ment, ami a macska miatt veszélyesebb volt ugyan, de ott legalább mindig akad valami, ami leesett neki is. Mert a veszélyt ki lehet kerülni, ha felkészülünk rá, de a tartós éhezés biztosan megöl.

A templomnak kellene a legszebb épületnek lenni a faluban. Amikor belépek valahol az Isten házába, egyből látom, hogy van-e macskája a lelkésznek, vagy nincs. Hál’ Isten van sok jó példa, amikor a hűséges pásztor összetartotta nyáját, a presbiterek is jól végezték szolgálatukat és kivirágzott a gyülekezet. De láttam olyat is, amikor csődbe ment egy gyülekezet, és a presbiterek maguk fizethették vissza az adósságokat, már akik megmaradtak a süllyedő hajón. Nagy hit- és jellempróbája volt ez az ottani presbitereknek.

Tudod, Pista, nem mondom, hogy könnyű szolgálat ez, amire felkérünk. És nem tudom azt sem sorolni, hogy milyen nagy előnyökkel jár ez a cím. Sőt, időnként konfrontációval is jár, mert az ember a saját pénzére magától is vigyáz, de itt az Isten pénzéről, és annak a megőrzéséről kell dönteni. Több olyan gyülekezetben jártam már, ahol elszörnyülködve láttam, hogy a presbiterek egyáltalán nincsenek azzal tisztában, hogy mekkora felelősséggel is jár ez a tisztség. Ha egyáltalán elmennek a gyűlésekre, akkor is csak vakon rábólintanak a dolgokra. Azzal nyugtatják magukat, hogy ők megbíznak a másikban. Kegyes szavakkal még az igéket is ki lehet forgatni, sőt el is lehet bújni mögéjük. Aztán a hangzatos lózungokból szinte sosem lesz cselekvés. Egy valami lesz csupán: okoskodás, melyből többnyire a ’fogjuk meg és vigyétek’ elv következik. Ha valakit egy-egy kérdés, ellenvélemény vagy a számonkérés felelőssége eleve sért, ott már baj van, mert az igazság szereti a fényt. 

Nehéz, de szép szolgálat ez, amire kérünk. Gyülekezetünk rendje szerint a közösség egy része rád lesz bízva, és neked észre kell venned és segítened kell a rászorulókat, sőt, példát is kell mutatnod a többieknek, mert te nem vagy ám akárki, hanem a gyülekezet elöljárója, a PRESBITER. Ugyanakkor az Isten szerinti munkálkodásunknak van egy nagy hozadéka, amit nem lehet pénzzel kifejezni. Majd meg fogod látni, hogy mennyi szeretetet, köszönetet és imádságot kapsz áldozatos munkádért. Nekem a mai napig is könnybe lábad a szemem, amikor arra gondolok, hogy akár egy egyszerű bevásárlást milyen hálásan köszönnek meg idős, rászoruló gyülekezeti tagok. Mert az igazi fizetség szívből adatik nem a pénztárcából.

Na, Pista öcsém, ezek után elvállalod-e a presbiterséget?

-Elvállalom, János bátyám, Isten segedelmével!

– Isten áldjon meg, fiam! Aztán akármerre visz is a Gondviselés, sose felejtsd el megnézni, hogy van-e a lelkésznek macskája!

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.