BlogPárperces

Elült a vihar (Imádság 2021 húsvétján)

„Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett.”
(Márk 4,39)

Imádkozzunk!

Téged dicsérünk,
feltámadott Urunk!

Téged magasztalunk,
örök életnek Királya,
Üdvözítőnk!

Téged áldunk,
Krisztusunk,
a testvérek közösségének egységében!

Hálát adunk,
Szabadító Urunk,
húsvét reggelén!

Te hatalmasan ráparancsoltál
minden háborgó ellenségre.

Te rendet, csendet
teremtettél ismét.

Te legyőzted
a bűnt, a betegséget,
a gonosz hatalmát,
a halált és a kárhozatot.

Te megváltást ajándékoztál akkor is,
amikor e-világban nincs megoldás.

Te megtartatást kínáltál,
csodásan,
sokféle nyomorúságból,
hogy Teneked éljünk.

Te nem engedted, Urunk,
hogy elvesszünk!

Te örök életet
szereztél nekünk,
hogy földi életünk is
bővelkedő élet legyen,
a másik ember bővelkedésében.

Életnek Ura!
Töredelmes szívvel kérünk:
Könyörülj rajtunk!

Megtartó Urunk!
Adj élő hitet!
A viharban is,
teremts
nyugodt,
szilárdan szelíd
bizonyosságot!

Megváltó Urunk!
Az örök élet tágasságával
gazdagítsd meg
jelenünk minden percét.

Üdvösség Királya!
Ajándékozz
mindenkori örömöt,
általunk sokaknak!

Íme,
Terád hagyatkozunk,
mindenek Ura,
hittel,
a megszabadítottak boldogságával,
a nyomorúságban is reménységgel.

Dicsőség Teneked, mindörökké!

Ámen.