Az Ige mellettBlog

(12) „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart…” (Jakab 1,9–18)

A kísértés folyamatos, szünet nélkül ostromol általa a gonosz, és elég egy gyenge pillanat, már el is buktunk. A kísértés pontos leírását olvassuk itt: a saját kívánságaink által csalogatva esünk kísértésbe, a kívánság megfogan, bűnt szül, és az kiteljesedve halált nemz (14–15). Saját kívánságainkat mindig tegyük Isten akaratának mérlegére, mert ha ez nem történik meg, már csak azt vesszük észre a fenti folyamatban, hogy halálosan elromlott minden… Milyen rettenetes, hogy még a legnemesebb, a legszentebb ügy mögött is valójában a saját gyarló, önző kívánságainkról van szó.

Aki a kísértés idején kitart, az elnyeri az élet koronáját. A teljes Írás összefüggésében megfordíthatjuk az üzenetet: Mivel Jézus Krisztusban már elnyertük az élet koronáját, ez a bizonyosságunk a sokféle kísértés idején is megtart bennünket az Isten iránti hűségben (12). Isten tehát senkit sem kísért, hanem Ő az egyetlen, aki nem visz a kísértésbe, de ha a saját vágyaink kísértésbe kényszerítettek minket, akkor csakis Ő tarthat meg a kísértés idején, és egyedül Ő szabadíthat meg minket (13). 

Ez a bizonyosság megtapasztalta és mindenkor vallja azt, hogy a jó és tökéletes, az örök és nem mulandó ajándék az Úrtól származik (17–18). Ne tévelyegjünk, ne áltassuk magunkat, mondjuk ki (16): Amit nem az Úr kezéből fogadtunk el – engedve a kísértésnek –, az szétesett, megromlott, tönkrement a kezeink között; „hírnév, nő, család, jószág, test, világ…”, ahogy József Attila fogalmazta meg a kísértések fajtájit. 

Érdemes kitartani a kísértésben, az Úr erejével pedig meg lehet állni a kísértésben, mert csak az Úrtól származik az, ami örök és áldott, a minket legyőző kísértés eredménye pedig romlás, széthullás, szenvedés, elmúlás, pusztulás, pokol… Nem véletlen, hogy a levél írója mindezt a gazdagság mulandósága, ideigvalósága kapcsán, mint a számos kísértés egyikének kiemelése kapcsán szemlélteti: „így sorvad el vállalkozásában a gazdag is.” (9–11)

Boldog ember az, aki az Úr uralma alatt él, és nem a saját kívánságai irányítják az életét, így az ilyen ember a kísértés idején is megáll, Ura erejével, miközben saját – Istennek kedves – kívánságai is kiteljesedhetnek…

Az Ige mellet blog