Az Ige mellettBlog

(15) „Keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr…” (Bírák 7,15–25)

A bibliai bizonyságtétel egyértelmű: A győzelmet az Úr adja. Éppen azért kellett Gedeon seregét háromszázra csökkenteni (15), hogy még a kísértés árnyéka se érje el Isten népét, miszerint a saját ereje szerezte meg a győzelmet (7,2). Gedeon leborult, amikor az Isten döntését, szándékát meghallotta. Az embernek a győzelmek idején kell a leginkább leborulnia az Úr előtt, hálát adva és alázattal, hiszen minden győzelem az Úr kegyelme, és minden e-világi győzelemben van valami titokzatos, hiszen a másik alulmaradását, esetleg a legyőzött halálát jelenti (25). Csak az Úr kezéből fogadhatjuk el a győzelmet, alázattal, a legyőzött felé is irgalommal; ugyanakkor a nekünk ajándékozott, isteni győzelmet mindig megbecsülve!

Az Isten ajándékozta győzelmen belül lehetnek áldottak az emberi módszerek, technikák is. Gedeon, maroknyi csapatát három részre osztotta, és együtt, egyszerre cselekedtek, a vezetőre figyelve: megfújták a kürtöket, és csatakiáltás közepette összetörték az üres korsókat, lengették a fáklyákat. Ha már adott a bizonyosságunk, hogy az Úr cselekedett érettünk, akkor mi is cselekedhetünk. A bizonyosság keretei között nem hiábavaló és nem is tehet gőgössé az emberi cselekvés. Ahol az Úr adja a győzelmet, ott mindig munkál az Isten Lelke, amely egységet teremt. Itt, Gedeonra figyelve, engedelmesen egyszerre mozdult mindenki. Ma a gonosz ott ver leginkább tanyát, hogy senki emberfiának sem adjuk meg a tiszteletet, mindenkit kritizálhatunk, mindenkinek „beszólhatunk”, és közben még merészelünk Istenre is hivatkozni. Milyen beszédes a felhangzó csatakiáltás: „Az Úrért és Gedeonért!” (18) Az Úrban bízunk, és az Úr kirendelt eszközét tisztelve, engedelmesen egyek vagyunk; az Úrban (15–22). Ehhez az egységhez később mások is csatlakoznak, az egész nép, mert ez valódi, áldott, hiteles egység; a Lélek egysége (23–24).

Gedeon győzelmét Ézsaiás, Jézus Krisztusról szóló próféciájában énekli meg (Ézsaiás 9,3). A feltámadott Úr valódi, maradandó győzelmet ajándékozott nekünk, bűn, betegség, halál és gonosz felett. Ez a győzelem az Úr győzelme, kegyelemből a miénk, valódi megoldást ajándékoz nekünk, és másokat is felemel. Ez a győzelem alázatossá, irgalmassá, Istent magasztalóvá, ugyanakkor hitvallóvá szül újjá bennünket. 

Az Ige mellet blog