Az Ige mellettBlog

(16) „…nagy a kegyességnek ez a titka…” (1Timóteus 3,14–16)

A kegyesség nem más, mint Jézus Krisztusban meglátni az egyetlen megoldást, Isten megváltó szeretetének jelenlétét (16). 

Az egyház szolgálata csakis ez lehet, hirdetni és élni Isten, Krisztusban közölt, megváltó szeretetét. Az igazságának egyetlen oszlopa és erős alapja Jézus Krisztus evangéliuma (15). 

Rudolf Bohren, neves teológus szerint, egy prédikáció dogmatikailag is akkor helyes, ha az dicsőíti Jézus Krisztust, és szenvedélyes örömmel meghirdeti az evangéliumot, miszerint az élet Istene ma is csodálatosan cselekszik, ma is szabadítást ad. 

Vagyis az élő Isten ma is csodákat tesz, ma is megjelenik testben, megtestesül emberi életekben, ma is gyógyít, ma is bizonyosságot ad, miszerint a halálerők felett is Ő az Úr. Ő meggyógyít; Ő erőt ad a terhek elhordozásához; Ő hazahív örök és boldog országába, ha erőn túli már a földi kín. Jézus Krisztus ma is munkál, ma is megjelenik, „megtestesül” (16).

Az élő Isten, Lelke által, ma is munkál, aki igaznak – azaz megtapasztalt valóságnak – bizonyítja életünkben az Úr szabadító munkáját, ahogy Jézus Krisztust magát is igaznak bizonyította, szavaiban, tetteiben, halálában, feltámadásában és mennybemenetelében (16).

Az élő Isten ma is munkálkodik, mennyen és földön egyaránt. A mennyben, az angyalok meglátták Jézus Krisztusban az Isten Fiát, a Megváltót, és Őt magasztalják. Az angyalok meglátták a lényeget, a megoldást, „beleláttak” a legfontosabb ténybe: van megoldás. Ezért magasztalják az Urat. Ez a „belátás” minden más emberi belátás, azaz minden emberi szeretet és irgalom alapja. E „belátás” által folytatódik a mennyei istentisztelet a földön, miszerint emberek jutnak hitre, akik hirdetik az evangéliumot másoknak, miközben egyre többen, az élet istentiszteletét éljük, még akkor is, ha a statisztikák mást mutatnak. Lássunk túl a láthatón! Ez is a kegyesség titka (16). 

Az élő Isten ma is munkál: dicsőséget ad népének, részesít minket abban a dicsőségben, ami csak az Övé. Ezt mutatta meg Jézus Krisztusban, az Ő felemeltetésében, és ez lesz teljessé rajtunk is, amikor az Úr visszajön. Ez a dicsőség: felemeltetés. Bizony, ránk fér! Várjuk!

Az Ige mellet blog