Az Ige mellettBlog

(17) „Végül a hetedik napon megmondta neki a megfejtést, annyira zaklatta őt.” (Bírák 14,10–20)

Lehet addig kísérteni, zaklatni, gyötörni, kínozni a másikat, míg az megadja magát? Ne feleljünk azonnal a kérdésre, hanem alázattal tartsunk önvizsgálatot! Ne intézzük el a dolgot annyival – az egyébként igaz megállapítással –, hogy Sámson, az erős ember, még csak testben volt erős… Gondoljunk a saját törékeny, gyarló erőtlenségünkre; arra, hogy e testben élve kiszolgáltatottak vagyunk.

Sámson lakodalmában, a mulatozás hevében vagyunk, amelyből tragédia lett. A tragédia mindenkire kiterjedt, hiszen mindenki sérül ilyenkor, még az is, akiről úgy tűnik, hogy megúszta. Nézzük ennek a tragédiának a részleteit!

A játékos találós kérdést a vőfélyek nem tudták megfejteni (10–14). Ezért a filiszteus vőfélyek megfenyegették Sámson feleségét, hogy szedje rá a férjét, árulja el a megfejtést neki, és a feleség adja azt tovább nekik. Győzelem kell, minden áron, nemcsak a játékban, hanem az élet minden területén? Ezt az indulatot a mulatság, egy ponttól kezdve, csak felerősíti.

Sámson felesége megijedt, félve engedett a fenyegetésnek, a zsarolásnak, és sírással, odabújással, hízelkedő, folyamatos zaklatással megtörte Sámson ellenállását; mert pont ott támadta Sámsont, ahol az a legkísérthetőbb volt (14–17). Könyörgéssel vegyük komolyan a gyenge pontjainkat, amelyekre az Úr többször rámutatott már, és amelyeken keresztül kísérthetők vagyunk! Itt nem köthetünk kompromisszumokat!

Végül Sámson haragra gerjedve megölt harminc filiszteust, majd elment az apja házához (18–20.); Sámson felesége pedig hozzáment a vőfélyhez, aki Sámson barátja volt (20). Micsoda mélységekig jutott itt mindenki, pedig csak egy lakodalmi, mulatozási játékkal indult a lavina. Mindig készen kell lenni, mert a gonosz lesben áll!

Miként értelmezzük azt a bibliai hozzáfűzést, hogy Sámsont megszállta az Úr Lelke, amikor ezeket tette? (19) Nem a harag és a gyilkolás származik az Úr Lelkétől, hanem az az indulat, amellyel, a legnagyobb mélységekben, a Szentlélek véget vet a gonosz további tombolásának, és megálljt parancsol. Ennek az isteni intésnek mindig vannak áldozatai; de Isten Lelke ezek által sokak életét menti meg. Jézus Krisztusban mindez teljessé lett, ahol Isten haragja egyszülött Fiát büntette, hogy megállítsa a gonosz tombolását és minket új életre váltson meg. Isten Lelke, a szuverén Isten Lelke, aki nem a gyarló emberi harag Lelke, de aki a gyarló emberi harag által is megállíthatja a további tragédiákat, az élet védelmében.

Az Ige mellet blog