Az Ige mellettBlog

(20) „…elhagyta őt az Úr.” (Bírák 16,1–21)

Sámson gyenge, sebezhető pontja az volt, hogy nem tudott ellent állni a szép nőknek, a timnai után egy gázai filiszteus nő következett, majd a Delila nevezetű. Ezt olvassuk a názír fogadalmú Sámsonról: meglátta a kívánatos nőt, megszerette, bement hozzá (1–4). Ezek közül egy nő sem a saját népe lányai közül való volt. 

Joó Sándor említi itt az egyik igehirdetésében: Mindenkinek van az életében egy olyan gyenge pont, ami soha nem elintézett ügy, amelyen keresztül mindig kísérthető. Erről a gyenge pontról bűnbánattal tudnunk kell, és imádsággal kérnünk kell az erőt, a bölcsességet ahhoz, hogy ezen a területen ne is kerüljünk kísérthető helyzetbe. Joó Sándor áldott gondolata az ilyenkor elmondott imádság: „Uram, ha lenne kedvem a bűnre, ne legyen alkalmam rá; ha pedig lenne alkalmam a bűnre, ne legyen kedvem hozzá!” 

Sámsonnak a nőkhöz való viszonya volt ez a gyenge pontja; nem kerülte a kísértő helyzeteket, sőt maga ment bele azokba, és egy erre megbízott, filiszteus kémnőnek (5), hosszú ügyeskedés után, elmondta életének, szolgálatának, küldetésének titkát; legszentebb dolgait tárta fel a szép és egyben életveszélyes Delilának (16–17). Olyan ez, mint amikor a gyöngyöket dobjuk oda… (Máté 7,6)

Minden tiszteletünk a nőké: nélkülük sivár, otthontalan, üres, meddő lenne ez a világ. A nő a férfi társa, Isten ajándéka; de az Úrtól kell elkérni és elfogadni mindenkinek a maga, hozzá illő társát (1Mózes 2,18). 

A nő nagy ajándék, az Úrban, de nagy kísértés az Úr nélkül. Delila, a szép nő, legyőzte Sámsont, mert addig gyötörte őt, amíg annak halálosan belefáradt a lelke (16). Sámsonnak nem a hajában, hanem az őt kiválasztó és elküldő Istenében volt az ereje; ennek csak a külső jele volt a hosszú haj, a názír fogadalomnak megfelelően. Sámson nem attól lett gyenge, mert levágták a haját, hanem azért, mert elhagyta őt az Úr (20), ha pedig az Úr elhagy bennünket, akkor minden tekintetben tehetetlenekké leszünk, bárkik is lehettünk előtte. 

Egy reménységünk maradt: a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki ezt az elhagyatottságot érettünk elhordozta a kereszten, hogy nekünk ebből a mélységből is adasson szabadulás (Máté 27,46). 

Az Ige mellet blog