Az Ige mellettBlog

(35) „Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem, és az én anyám.” (Márk 3,31–35)

Isten akarata cselekvésének Márknál nem erkölcsi értelme van, hanem annál sokkal több. Éppen a jelenet képe magyarázza, hogy mit érthetünk Isten akaratának cselekvésén. Akik nem kívül állnak, hanem bent vannak, Jézus közelében, és Őt hallgatják, valamint Őtőle várnak örök megoldást, azok Isten akarata szerint valók. Jézus azzal teljesítette Isten akaratát, hogy engedelmesen végigjárta megváltó útját, sokakért: meghalt és feltámadott. Isten akarata az, hogy az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztushoz forduljunk, Őrá hagyatkozzunk, az Ő közelében üdüljünk fel, Őtőle várjunk mindent. Márknál Isten akarata cselekvésének nem erkölcsi, hanem krisztológiai értelme van; ennek az utóbbinak természetesen van erkölcsi következménye is (33–35).

A kép egyébként döbbenetes: nagy sokaság hallgatja Jézust, és éppen a családja nem értette meg Őt; kívül megállnak, és beküldetnek érte (31–32). Jövetelük szándéka ismert (3,21): Jézus családtagjai azt hitték, hogy Jézusnak elment az esze; ahelyett, hogy családi feladatait teljesítené, a tisztes élet rendjében, inkább vándorprédikátornak állt. Ezért eljöttek, hogy elfogják Jézust és hazavigyék. Döbbenetes a család viselkedése, ugyanakkor ne csodálkozzunk ezen, hiszen többen a saját családunkról tudjuk, hogy éppen a család a legnehezebb missziói terület. Egyébként a család, kiemelt helyzetekben és időszakokban a bizonyságtétel helye, mindenekelőtt azonban az imádság tárgya, valamint a hiteles élet lehetősége, a hívő ember számára. Ez pedig áldássá lesz. Jézus soha nem tagadta meg családját, anyjáról még a kereszten is gondoskodott (János 19,26), és nyilván könyörögött értük, így az elvetett mag kihajtott a család szívében, hiszen Jézus családja csatlakozott az első gyülekezethez (Cselekedetek 1,14), és ott Jézus testvérei vezető szolgálatot töltöttek be (Galata 1,19). Aki a vérszerinti családját akképpen elhagyja, hogy lemond róluk, nem imádkozik értük, sőt kárhoztatja őket, Jézus követésére hivatkozva, az sehol nem egyeztethető össze Isten Igéjével. Jézus nem tagadja meg vérszerinti családját, hanem kinő abból, mint amikor valaki megházasodik és új családot alapít, elhagyva a szüleit. Ezzel a megházasodott ember nem tagadja meg a szüleit, hanem az Isten akarata rendjének engedelmeskedik. 

Jézus családtagjai azok, akik az Ő közelében vannak. De ebben a családban csakis Jézus a családfő. Amikor tehát Jézus családtagjai, a küldetésben álló Jézust vissza akarják vinni a mindennapokba (3,21), akkor itt fontos üzenet hangzik el Jézusra nézve és ránk nézve is. Hiszen Jézusnak mindenek felett kiemelt küldetése volt. Igen, Jézus, az Isten Fia. Vigyázzunk, mert annak a nagy többségnek, akikhez valószínűleg mi magunk is tartozunk, éppen az az Istentől való küldetése, hogy ne rendkívüli dolgokat tegyen, hanem álljon be a mindennapi rendbe, és úgy építse Isten országát. Sok küldetéses ember igazából önküldetéses, felforgató ember, sok nyomorúságot okozva a világnak. A világ, Jézus Krisztusban megváltott világ: mi csakis az Úr engedelmes szolgái lehetünk, akik beállnak a sorba… Jézus családjának tagjai vagyunk, de Ő a fő!

Az Ige mellet blog