Az Ige mellettBlog

(5) „…szolgálatodat maradéktalanul teljesítsd.” (2Timóteus 4,1–5)

Urunk, segíts bennünket, hogy ránk bízott szolgálatunkat maradéktalanul betölthessük! Bizonnyal, ha Te küldesz minket egy adott feladatra, akkor Te magad vagy a garancia arra, hogy szolgálatunkat betölthessük (5).

A szolgálat betöltése Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, megélése, képviselete! (5) Ravasz László konkrétan fogalmaz: „Ne igyekezz népszerű lenni, ne kotnyeleskedj világi dolgokba, hagyj békét az emberi tudományoknak, ideológiáknak, filozófiáknak: az evangéliumot prédikáld! Az evangélista munkáját cselekedd: beszélj Krisztus halálláról és feltámadásáról, arról, hogy mit mondott és mit tett az Úr!” Ne azt hirdessük, amit a viszkető fülű világ szeretne hallani, mert nem a világnak kedves, érdekes és új vezet az üdvösségre; de nagyon szeressük a világot, az embereket! (3) Az egészséges tanítás nem egy tökéletes tanrendszer, hanem a Jézus Krisztus evangéliuma, amely újra üdvösségesen egésszé formálja a töredezett emberi életet. Ne magunknak, hanem Krisztusnak gyűjtsünk embereket! (3)

A szolgálat betöltése tehát azt jelenti, hogy Isten Igéjének üzenetét, Jézus Krisztust mindenkor képviseljük, felvállaljuk, hirdetjük és éljük, mert egész életünk értelme és célja ez, ezért erre a szolgálatra minden idő alkalmas (2). Isten Igéje örömhír, tehát mindenekelőtt az evangélium követei vagyunk (5). Ahol pedig Jézus Krisztus evangéliuma szól, az mindig a kellő időben biztat, int és tanít; mikor mire van szükségünk, illetve éppen mit bíz ránk az Úr ezek közül, egy adott helyzetben. Soha ne felejtsük el, hogy a krisztusi örömhír elsőként biztatás, tehát az intésben és a tanításban is ott kell lennie a biztatásnak (2). 

A szolgálat betöltése során megadja az Úr, hogy józanok és megfontoltak lehessünk, a bajokat pedig türelmesen elhordozzuk. Igen, a szolgálathoz naponta el kell kérni a józanság és a türelem Lelkét! (5) Az Úr kegyelméből bizonnyal örömmel állhatunk meg majd Őelőtte, a számadás idején (1).

Az Ige mellet blog