Margó

A gyülekezeti munka 10 legfontosabb fogalma

Doug Fields, Az ifjúsági munka első két éve című könyvét olvasva találtam az alábbi 10 mondatra, amiket érdemes minden gyülekezetben, ifjúsági közösségben szolgálónak megszívlelni és átgondolni. Lássuk csak, mik a gyülekezeti szolgálat és a gyülekezetépítés „aranyszabályai”.

1. Lassan haladok.

            „A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésekre. A bölcs fél a rossztól és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott.” (Példabeszédek könyve 14. rész, 15-16. vers)

A sietős változásokról általában az a vélemény, hogy átgondolatlanok. Isten nem akarta „nyakon önteni” Izráelt azzal, hogy egyetlen nap alatt odaadja nekik az Ígéret Földjét. Ráadásul, mivel tudta, hogy Izráel népe nem teljesen felkészült, Isten olyan utat állított össze a számukra, melynek során fejlődhetett a hitük és bizalmuk, ahogy megtanultak Tőle függni. (2Mózes 23:29-30.)

2. Rendszeresen ellenőrzöm az indítékaimat, és megvizsgálom a szívemet.

            „Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincsen vétkem? A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az Úr. Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz! A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr alkotta.” (Példabeszédek könyve 20. rész, 8-12. vers)

  • Miért akarom vezetni ezt a szolgálatot?
  • Miért akarom tanítani ezt az anyagot?
  • Mi indít arra, hogy igent mondjak erre a kérésre?
  • Miért akarok valójában változtatni ezen a programon?

3. Nem megyek bele a számolósdiba.

            „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülünk egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet?” (Máté evangéliuma 18. rész, 12. vers)

A számokkal való dobálózás lehet nagyon lelkesítő vagy nagyon lehangoló, attól függően, hogy kivel beszélsz. Nem a nagyobb a jobb; az egészségesebb a jobb!

4. Nem kritizálom a múltat.

            „Testvéreim, én nem gondoltam magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előtt van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.” (Filippi levél 3. rész, 13-14. vers)

Légy csendben, jegyezd meg, mit értékelnek az emberek a múlttal kapcsolatban, és tanulj azoktól, akik régebb óta vannak a gyülekezetben, mint te! Kritizálni könnyű, a jellemes ember viszont megtalálja a jót, és arra hívja fel a figyelmet!

5. Kikerülöm az összehasonlítgatás csapdáját.

            „Tedd azt, amit tenned kell, mert akkor a jól végzett munka elégedettséggel tölt el, és nem lesz szükséged arra, hogy másokhoz hasonlíthasd magad!” (Galata levél 6. rész, 4. vers )

Aki hasonlítgat, az veszít. Vagy büszkeség tölti el, mert ő jobb, mint a másik, vagy csüggedés tölti el, mert nem üti meg a mércét.

6. Szem előtt tartom a fontossági sorrendet.

            „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? „ Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté evangéliuma 22. rész, 36-39 vers)

A fontossági sorrendhez nagy segítség, ha gyorsan megtanulod, hogy hogyan és mikor mondj nemet. A fontossági sorrend nélkül igent fogsz mondani olyan dolgokra, amik nemet érdemelnének, és nem marad időd olyan fontos területekre, amik pedig igent érdemelnének.

7. Beosztom az erőmet.

            „Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.” (Zsidókhoz írt levél 10. rész, 36. vers)

Nem sprintre, hanem maratoni futásra készülsz! Igyekezz minden nap elkülöníteni egy kis időt, hogy kitisztuljon az elméd.

8. Szolgálni fogok.

            „De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté evangéliuma 20. rész, 26-28. vers)

Ha nem tudsz szolgálni, nem tudsz vezetni. Sohasem hasonlítasz jobban Krisztusra, mint amikor szolgálsz.

9. Folyton tanulok.

            „Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá tesz.” (Példabeszédek könyve 4. rész, 5; 13; 20. vers)

Minden vezető tanuló. Ha egy vezető abbahagyja a tanulást, az a vezető már nem vezető. Csak azt tudom megtanítani, amit tudok, és ez az igazság megköveteli az állandó növekedést. 

10. Megelégedettségre törekszem.

            „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.” (Filippi levél 4. rész, 11. vers)

Ne pillantgass a kerítésen keresztül a szomszéd kertjére, hanem adj hálát Istennek, hogy ott használ, ahol vagy. Biztosan hallottad már a mondást: „A szomszéd fűje mindig zöldebb!” Pedig az igazság az, hogy a fű ott zöldebb, ahol locsolják. Az elégedetlenség és a csüggedés vér szerint rokonok. Ha beállít az egyik hívatlan vendég hozzád, szinte mindig követi a másik is.