Fűszer

A Krisztus mennybe felméne

„Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. (…) Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!  Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!” (Zsoltárok 47; 2-3, 6-8)
„Mennyei Atyánk, mi hisszük, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk és testvérünk felment a mennybe. Add Szentlelkedet, hogy szívünk és gondolataink hozzá emelkedjenek és Vele lakozzunk örökké, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel, egy Isten, örökkön örökké.”
(Pásztor János, A református keresztyén egyház istentisztelete, Debrecen, Liturgika, 1985, 238.)
Szemlézte: Soós Szilárd