Fűszer

az egyház léte = a küldetése

Esse ecclesae est missio; az egyház léte = a küldetése. – Meg kell szabadulnunk attól a téveszmétől, hogy az egyház van, mert papjai, püspökei, intézményei vannak, s aztán egyik tevékenységeként vállalja a missziót: kül-, belmissziót és a misszió minden formáját. Az egyház nincs, nem létezik önmagában, csak Krisztusban, en Christo! in actu. – Ha ez nem így van, akkor nemcsak József Attilával történik meg, hanem mással is, hogy a görög-keleti vallásban (de ugyanígy a római katolikusban, a reformátusban, az evangélikusban is) nem talál »Istent, csak papot«, csak hivatalt, hivatali órát, hivatalos hangot és közönyt.”

(Vályi Nagy Ervin, Egyház a világ peremén = V. N. E., Minden idők peremén, Basel–Budapest, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1993, 265.)

Szemlézte: Soós Szilárd