Megéled

Az Isten mediánja

Az ember mindig a mindenséget szeretné elérni, amit talán legjobban egy fával lehetne ábrázolni. Az ágak az égboltot szeretnék megmarkolni, de a gyökerek erősen kapaszkodnak a földbe, hogy ellen tudjanak állni a szelek kihívásának. Ez a kettősség észrevehető minden emberi mozdulatban, hiszen így vagyunk teremtve: egy halhatatlan lélek lett bezárva egy halandó testbe.

Szívünk minden egyes dobbanása úgy születik meg, hogy a szív jobb pitvarának falában lévő, a szívizomzat összehúzódásait szabályozó szinuszcsomó, mint ingerületkeltő központ, jelet indukál. Ez a szinusz hullám áthatja az egész életünket, mert ugyanannyira tér ki lefelé, a negatív oldal felé, mint amennyit emelkedik a pozitív tartományba az EKG szalagon. Az élet már csak ilyen, amennyit megy felfelé, annyit bizony lefelé is halad. Még akkor is, hogy ha a fentlévők ezt nem is igazán akarják elhinni.

Nagyhéten elgondolkoztam azon, hogy mennyi, de mennyi kettősség van a Jézussal és a körülötte történt eseményekben, és milyen pontosan tükrözi mindez az emberi valóságot. Sekélyes gondolkodásunkat, azt, hogy mindent feketében vagy fehérben látunk. Az igen és a nem, avagy végletekben való gondolkodás köti le és határozza meg képzelőerőnket. Ráadásul azt lehet mondani, hogy az már a haladó szekcióba tartozik, aki a két végpontot felismeri.
Nagyhét kezdete, a virágvasárnapi bevonulás is tele van kettősséggel, noha ez a nagy átlagnak nem tűnik fel, mert először mindent eltakar az a kitörő öröm és lelkesedés, csodavárás, amellyel Jézust fogadják Jeruzsálemben. A boldogság és a remény a csúcsára hágott, hiszen elérkezett a régóta várt Messiás, személyesen lehetett találkozni vele. Itt van, aki valóra váltja az álmokat, aki átveszi az uralmat a római elnyomóktól. Aki megoldja a kenyér kérdést (például az 5000 ember megvendégelése), az egészségügyet (például a sánta , a béna, a vak meggyógyítása), de még a halál kérdésében is tud engedményeket kicsikarni (például Lázár feltámasztása). Látszólag nincs itt semmiféle kettősség. Vagy mégis? A kettősség ott van, ahol nem is gondolunk rá, nem feltűnő, ezért nem is akarunk tudomást venni róla. A színfalak mögött ugyanis már javában készülődnek a hatalmukat féltők, akik már régóta szervezkednek, hiszen Jézus puszta jelenléte az ő beágyazott státuszukat fenyegeti.
Ott a kettősség az utolsó vacsora kezdetén, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát. Hiszen a mester végzi el azt az alantas munkát, amit a szolgák szoktak megtenni uraiknak. Mintha megfordulna az alá és fölérendeltség a tanítványok számára. Mert egy szolga szolgál, az úr pedig hatalmaskodik, a kettő nem keveredhet. És azt látjuk, hogy Jézus tettével megkérdőjelezi ezt a végletekig polarizált gondolkodást.

Ebből a szempontból érdekes az az epizód is, ahogy Jézust elítélik. Érdemes kicsit végig gondolni, hogy milyen érdekek is húzódnak meg a háttérben. Kajafás, a főpap már lépéseket tett, hogy a sokaság is tudja, mi az ő igazi érdeke. Pedig itt nem a nép érdeke, hanem Kajafás érdeke érvényesül. Azért tesz meg mindent Jézus ellen, hogy a hatalmát megőrizhesse. Poncius Pilátus nem akar ítélkezni, kíváncsi lenne Jézus védekezésére. De miért kellene az igaznak önmagát védeni, hiszen őt a törvénynek kellene megvédeni!? Pilátus a felhergelt népre bízza a döntést, hogy csillapítsa a kedélyeket és fenntartsa a rendet. Érdeke egybeesik Kajafáséval, így jön létre egy ki nem mondott szövetség. És mi van a néppel, amelyik Jézus vesztét akarja? Már akkor is voltak véleményvezérek, akik pénzért bárkit és bármit bemocskoltak, lázítottak és mesterien tudták kiforgatni az igazságot. Kihasználták, hogy a tömeg igazából soha semmi újat nem akar, csak a szokásost: cirkuszt és vérszomját kielégíteni.

A mindenki által ismert történet szörnyű kínhalálba torkollott a Golgotán, ahol Jézust megfeszítették. Itt is felfedezhető a kettősség. Ha a Jézussal megfeszített két gonosztevőre nézünk, máris azt mondjuk: igaz bár, hogy mindkettő bűnös, de az egyik meg is marad bűnében, tehát rossz, míg a másik megbánja bűneit, feloldozást kap Jézustól, tehát jó. Pedig nekünk a két végpólus helyett a középső kereszt mutatja a helyes irányt. Jézus áldozata ad értelmet mindennek. Beborult az ég, de mégis kinyílt a menny kapuja, hiszen beteljesedett a megváltás. Aki értünk testet öltött, meghalt. Ez a két végpont. De Jézus feltámadásával felülemelkedik az emberi dimenzión. Mi emberek csak kétpólusúnak gondoljuk a világot, van negatív és pozitív. Jézus megmutatja nekünk, hogy nem így van, hiszen az Ő útja a mi földhözragadt gondolkodásunk felett vezet. Hiszen Ő előre látta az eseményeket. Mindezek ellenére is vállalta és elszenvedte a megaláztatást és a kínhalált. A Golgotán lévő három kereszt három utat jelöl meg számunkra. Jézus keresztjétől balra a bűn útja van, jobbra pedig a megtérésé. Középen pedig az Isten egyenes útja, melybe csak Jézus kegyelmével csatlakozhatunk be. 

Ma is sokan szeretnék elfeledtetni vagy mesévé amortizálni a megváltás csodáját, mert mára az emberi ego kiteljesítése a hőn áhított cél. Nem az Isten az első, hanem az ember, aki saját kezébe veszi a dolgok menetét és identitást vált kedvére. Saját kis tudományát használja fegyverül a hit ellen, pedig a végtelent fel sem tudja fogni. Mivel hogy értelmezni sem tudja Isten végtelenségét, öntudatosan kimondja rá, hogy nem is létezik. Pedig lépten nyomon szembesül a végtelennel a tudomány világában is.

A matematikában amikor egy adathalmazt folyamatában tisztítunk meg a kilengésektől, eljutunk a mediánig (középértékig), amit egy egyenes vonallá egyszerűsíthetünk. Érvényes ez a korábban említett, szívműködésünket ábrázoló EKG grafikonra is (szinusz hullám), mely mínusz és pozitív irányban is kitér. Ha ezen a grafikonon értelmezzük a mediánt, az eredmény maga a halál. Amikor nem ver a szív, nem működik semmi, és az oszcilloszkóp kijelzőjén egyenes vonal látható.

Micsoda csoda, hogy amikor az Isten megtisztította a világot a bűn miatti kilengésektől, azaz megváltotta, ezt Jézus halálával érte el. Feltámadásával pedig megmutatta, hogy az emberi végletek fölött, a halálon túl létezik egy harmadik, egyenes, isteni út.

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.